sábado, 25 de abril de 2020

Controlando a execución do Proxecto de Cooperación Transfronteiriza (POCTEP) “Raia Termal”


En varias ocasións teño publicado neste Blog entradas referidas ao proxecto “Raia Termal”, integrado no Programa  Operacional de Cooperación Transfronteiriza España-Portugal (POCTEP)/INTERREG PT-É.
Un proxecto, impulsado polo anterior presidente da CHMS, Paco Marín, e que naceu co propósito de protexer e conservar os espazos naturais fluviais fronteirizos do Miño e do Limia, para contribuír para a melloría do  medioambiente e dos recursos termais da zona e da creación dunha rede que fomente a estruturación dos recursos termais transfronteirizos  raianos de Ourense e do Norte de Portugal, tendo como obxectivo a súa valorización turística.

Na tarefa de control parlamentario ao Goberno, con data 28 de xaneiro preguntaba en unión da miña compañeira Ana Vázquez : ¿Que, avances se producíronse no segundo semestre do ano 2019 no proxecto de cooperación transfronteiriza –POCTEP– “Raia Termal” cuxo beneficiario principal é a Confederación  Hidrográfica do Miño-Sil?
24 de abril o Goberno resposta o seguinte:
“En relación coa pregunta formulada, infórmase que os investimentos contemplados no Proxecto de Cooperación Transfronteiriza (POCTEP) “Raia Termal” estrutúranse en 7 actividades, divididas en dous grandes grupos -investimentos inmateriais e investimentos en obra civil-. No último semestre de 2019 producíronse os seguintes avances en canto a execución:
En canto aos Investimentos Inmateriais:
-  Organizouse e celebrado os días 17 e 18 de setembro, en Lobios (Ourense) o Congreso Internacional “Termalismo 2021-2027- Dinamización dos territorios e reto demográfico”, cun centenar de participantes de 17 países, organizado pola operación  PoctepRaia Termal. Nel resaltouse o valor social do sector termal e visibilizouse a importancia da actividade económica que xera; un sector que permite fixar poboación e emprego nos seus ámbitos territoriais, espazos rurais que, en moitas ocasións, presentan desequilibrios demográficos aos cales a economía termal pode axudar a combater.
-   Contratouse e disponse xa dun estudo que inclúe a definición de varios paquetes turísticos transfronteirizos que se pretenden comercializar e estase estudando un programa conxunto para iso. Tamén se está traballando xa no deseño e creación de campañas de comercialización conxunta.
 En canto aos Investimentos en Obra Civil:
-   Estase pendente da firma da escritura de compra-venda dos terreos necesarios para a execución dunha área de Autocaravanas en Bande, para a que xa se dispón de proxecto.
Sinalizouse o Roteiro Termal de Cortegada, e estase tentando comezar coa construción de tres piscinas exteriores ao Balneario, que xa está contratada.
-   En Lobios executouse a obra necesaria para resolver o problema de verteduras existente en Os Baños e contratouse a construción dun represa desmontable, aínda que neste segundo caso non se puido comezar aínda a obra debido ao excesivo caudal do río.
-   Ademais das dúas obras descritas prevense executar outras dúas, unha  ciclovía en  Vilamea e unha pasarela nunha zona próxima ao represa, cuxos proxectos están redactados con contratación pendente dunha modificación do Convenio  CHMS-Concello que a posibilite.
-    Finalizouse o Carreiro á Central de Salas e o acceso ás praias do Corgo desde Ou  Rañadoiro, no municipio de  Muiños, onde se están executando o Carreiro a  Illa de Pazos e unha Depuradora.
-  No municipio de  Melgaço xa se finalizaron todas as actuacións programadas menos a execución dunha  ciclovía.
-   En Terras de  Bouro sacouse a licitación o proxecto de obra que recolle todas as actuacións previstas na operación, pero quedou deserto, polo que se volve a sacar cun incremento nos prezos.
Por tanto, en liñas xerais os traballos do proxecto transcorren a bo ritmo cunha boa coordinación entre os socios, sendo posible alcanzar os obxectivos previstos.
Cabe sinalar que, durante o segundo semestre de 2019, ademais de atender á execución do proxecto, os esforzos dos socios centráronse en explicar ao Secretariado de POCTEP a necesidade e merecemento dunha prórroga, cuestión que se conseguiu. Desta forma, o prazo para finalizar a operación Raia Termal é, a día de hoxe, o 31/12/2020.”
Algúns destes ivestimentos tiven oportunidade de velos en visitas in situ. Agardo que chegado o fin de ano estén rematadas todas as actuacións programadas.
Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es

Recibirá resposta