lunes, 9 de agosto de 2021

Sobre o estudo das infraestruturas de saneamento e redacción do proxecto de actuacións de mellora na rede de saneamento e na E.D.A. R. do Barco de Valdeorras

Publica hoxe o BOE o Anuncio de formalización de contratos da Presidencia da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil. Obxecto: Servizo de asistencia técnica para o estudo das infraestruturas de saneamento e redacción do proxecto de actuacións de mellora na rede de saneamento e na E.D.A. R. do Barco de Valdeorras (Ourense),  Pdm Miño-Sil.

A adxudicataria é  ICEACSA CONSULTORES  SLU, o valor da oferta seleccionada: 63.385,00 euros e dispoñerá de oito meses para realizar os traballos. A previsión é que a partir deste intre, a  CHMS e o Concello do Barco subscribirán un convenio de colaboración que posibilitará a execución das obras necesarias para solucionar a problemática de verteduras recorrentes ao río Sil.

A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil ( CHMS), Organismo autónomo dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, elaborará un estudo da rede de saneamento que verte á EDAR do Barco de Valdeorras.

No estudo definiranse e valorarán as alternativas para solucionar o problema de entrada de auga limpa á rede e redactarase o correspondente proxecto construtivo que defina aquela de as alternativas que resulte ser máis adecuada, incluíndo, ademais, posibles melloras operativas na planta depuradora.

Esta entrada incontrolada de auga limpa na rede de saneamento municipal provoca o mal funcionamento da planta depuradora, ao recibir grandes caudais que dificultan o proceso de depuración coa consecuente vertedura de substancias contaminantes ao río Sil.

Convén lembrar que en outubro de 2015 foron recibidas unhas obras na EDAR do Barco de Valdeorras que tiveron por obxecto garantir o cumprimento dos parámetros de vertedura establecidos na autorización de vertedura correspondente e rehabilitar os elementos deficientes, así como solucionar fallos estruturais nalgúns elementos, considerando a ampliación, e mellorar a instalación ao obxecto de que teña capacidade para o tratamento dos caudais e cargas contaminantes que recibía e recibiría nun futuro a instalación. Importaron 1.475.942,91 euros.

http://www.celsodelgado.gal/2012/08/ampliacion-e-mellora-da-edar-de-o-barco.html