lunes, 4 de mayo de 2020

Sobre as recomendacións preventivas da Xunta ante a COVID-19 para os comercios e as perruquerías


Desde o 17 de abril, en varias entradas deste blog veño dando conta das miñas reclamacións ao Goberno central para que establecese con anticipación, protocolos claros e completos para para a volta á actividade a partir de hoxe dos sectores do pequeño comercio e da perruquería.



Uns protocolos que desde o punto de vista da prevención, permitiran achegar confianza aos consumidores.
Unha vez máis o Goberno de España chegou tarde e así tivemos que esperar ata onte pola tarde para ver no BOE unha Orde Ministerial que determina as condicións que rexerán a reapertura de certas actividades económicas e deportivas a partir na denominada fase 0. Todo a unhas horas da apertura sen tempo para a adaptación.
En relación cos locais comerciais, só poderán abrir aqueles que conten cunha superficie de ata 400 metros cadrados. Tampouco poderán abrir os situados en centros comerciais que non teñan un acceso directo e independente desde o exterior.  Deberán ter un sistema de cita previa para poder dar acceso á clientela. No local só poderá haber un cliente por cada traballador, e non se poderán utilizar as zonas de esperas. O trato cos clientes que acudan ao local, sempre con esa cita previa, deberá ser individualizado, garantindo unha separación física dous metros. Cando non sexa posible manter esta separación, deberán instalarse mostradores ou biombos.
No caso de negocios como perruquerías, centros de estética ou fisioterapia, onde é imprescindible o contacto físico cos clientes, os traballadores – segundo esta orde - deberán utilizar equipos de protección individual, sendo obrigatoria a máscara. A orde especifica que o titular do negocio deber garantir que se dispoña, como mínimo, de máscaras e xeles hidroalcohólicos. Neste tipo de locais, aínda que a separación entre traballador-cliente sexa menor a eses dous metros, si se debe garantir esa distancia entre os clientes que coincidan no establecemento.
Afortunadamente a Xunta de Galicia anticipouse e publicou guías de recomendacións preventivas ante o coronavirus sectoriais en colaboración con distintas asociacións empresariais, unha específica para o comercio e outra para a perruquería.
Ademáis destes protocolos ou guías sanitarias poñerase en marcha unha campaña de divulgación e información de comercio seguro. A través dela, enviaranse elementos informativos para colocar nos mostradores de todos os establecementos que levarán recomendacións da Xunta, así como unha campaña en redes sociais, baixo o lema #SeguimosAdiante.
Nesta liña, outra medida será a creación da plataforma Comercio Seguro, para que cada comerciante, dun xeito directo e sinxelo, poida realizar un autodiagnóstico en liña que lle facilite unhas recomendacións básicas sobre que medidas sanitarias e de prevención debe tomar no seu negocio. Ademais, facilitarase a formación para os comerciantes sobre temas de protección da saúde.

Parabéns á Xunta, especialmente ao conselleiro Francisco Conde por ter tomado estas inciativas e dar respostas aos sectores con feitos e non só con palabras.



Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a 
celso.delgado@congreso.es

Recibirá resposta