miércoles, 23 de octubre de 2019

Avances na tramitación dos pasos nas liñas férreas en Tarascón y Ramón Puga


Onte recibimos unha moi boa noticia: nunha reunión extraordinaria, a Xunta de Goberno do  Concello de Ourense deu visto e prace a sete modificacións orzamentarias. Unha delas relativa á habilitación dun crédito de 586.255,71  euros, para destinalos ao cofinanciamento de dúas  actuacións:
1- A ampliación do paso superior do PP. KK. 48/241 da liña férrea Monforte-Ourense-Vigo en Tarascón.

-  A ampliación do paso inferior do PP. KK. 244/881 da liña férrea Zamora-A Coruña, na Rúa Ramón Puga.


O seguinte trámite é levalo a Pleno do Concello para a súa aprobación e así estar en condicións de asinar o Convenio co Administrador de Infraestruturas Ferroviarias (ADIF)

Esperemos que este trámite non se demore e nos próximos meses licítense polo ADIF as obras destes tan necesarios pasos.