miércoles, 6 de junio de 2018

Sobre o Proxecto de Ampliación do Paso Superior da Rúa de TarascónPublica onte o BOE o Anuncio do Administrador de Infraestruturas Ferroviarias polo que se somete a información pública, a efectos de expropiacións, do "Proxecto de ampliación do paso superior da Rúa de Tarascón, no centro urbano da cidade de Ourense (Galicia) P. K. 48/241 da Liña Monforte-Ourense-Vigo."

O pasado 22 de xuño de 2016 o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez e a  
ministra de Fomento, Ana Pastor, asinaban no  Concello de Ourense, un Protocolo de Colaboración entre o Concello de Ourense e o administrador de Infraestruturas Ferroviarias para o desenvolvemento da permeabilidade da Cidade.

No Expoñen terceiro do Protocolo constábase que actualmente na cidade de Ourense concorren:

A liña ferroviaria Zamora- A Coruña que atravesa a cidade, localizándose un paso inferior na  rúa Ramón Puga, antiga estrada de  Rairo,  pk. 244/881 de  gálibo e anchura reducida e non está dotado de beirarrúas.

E a liña ferroviaria Monforte-Ourense-Vigo que atravesa a cidade, localizándose un paso superior á mesma no  p. k. 48/241 na Rúa  Tarascón, no que non se poden cruzar dous vehículos, e non está dotado de beirarrúas.

Tendo en conta esta problemática, ambas as partes, Concello de Ourense e ADIF acordaron que :

O ADIF comprometíase a redactar os proxectos de construción unha vez que recibise do Ministerio de Fomento a achega finalista necesaria para o seu financiamento.

E o Concello de Ourense entregaría a ADIF os estudos previos dos que dispoña cuxo obxecto sexa a definición das obras para executar para cumprir os obxectivos de ampliar o paso inferior da Rúa Ramón Puga para permitir o paso de vehículos lixeiros, dotándoo de beirarrúas. E  para ampliar o paso superior de  Tarascón, dotándoo de beirarrúa.

Exposto o anterior fago constar que por fin están redactados ambos os proxectos.

Redacción do Proxecto de Ampliación do Paso Superior da Rúa de  Tarascón, no Centro urbano da Cidade de Ourense (Galicia),  PK 48/241 da Liña Monforte-Ourense-Vigo.

Os terreos afectados polo presente proxecto refírense única e exclusivamente ás obras de ampliación do paso superior do PP. KK. 48/241 da liña férrea Monforte-Ourense-Vigo. Devanditos terreos pertencen administrativamente ao municipio de Ourense, provincia de Ourense, Comunidade Autónoma de Galicia.

As características da ampliación do paso inferior son as seguintes:

O viario proxectado iníciase na Rúa  Tarascón a uns 25  m da estrada  N-120. Dado que a nova estrutura será sensiblemente paralela á actual, definiuse unha curva de radio igual a 30  m e unha  contracurva de radio de 20  m, para distanciar o novo viario do paso superior actual. O cruzamento sobre o ferrocarril realízase en recta ata alcanzar a chaira situada ao norte da estrutura existente. A lonxitude total do viario é de 46,387 m.

Co obxecto de alcanzar o máximo  gálibo vertical posible sobre a vía actual, para cumprir o maior  gálibo  interoperable ferroviario posible na nova estrutura, e co importante condicionante de dispoñer dun desenvolvemento do viario moi curto, dispúxose unha pendente do 12,5% na conexión inicial co viario existente, para posteriormente aumentar a pendente ata o 17%.

Finalmente descéndese ata o final do viario cunha pendente do 8,685% para conectar coa cota actual.

O futuro viario dispoñerá de 3,0  m de calzada con dúas beiravías de 0,5  m a cada lado; así como 1,5  m de beirarrúa na súa marxe dereita. Na marxe dereita previuse a construción dun muro de formigón armado prefabricado.

O firme do viario estará composto por 5 cm de mestura  bituminosa en quente sobre 25 cm de  zahorra artificial. A chaira natural será mellorada mediante polo menos 35 cm de chan seleccionado tipo 3.

Para as beirarrúas previuse baldosa tipo segundo concello sobre 10 cm de  HNE-15, apoiado sobre 30 cm de  zahorra artificial; isto último co obxecto de  enrasar coa cota de chaira da calzada.


Novo Paso Superior

A solución proxectada consiste na construción dunha estrutura mediante unha laxa executada en obra con vigas prefabricadas de 25 cm.

Para a construción dos  estribos e aletas prevíronse muros de formigón armado prefabricados.

As características principais son: Luz libre: 6,20 m. Ancho do taboleiro: 7,10 m. Espesor de taboleiro: 0,40  m, máis  recrecido de formigón e 0,05  m de firme.Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta.