viernes, 13 de julio de 2018

Conclúe a escavación en fase de avance do túnel de Cerdedelo (vía dereita) da LAV a Galicia


Informaba onte  Adif Alta Velocidade que concluíu a escavación en fase de avance (sección superior) do túnel de  Cerdedelo (vía dereita), situado no subtramo  Portocamba- Cerdedelo (provincia de Ourense). As obras finalizadas tamén inclúen a escavación das galerías de conexión entre ambos os tubos (vía dereita e vía esquerda), así como a execución completa dos  emboquilles e camiños de acceso.

O túnel de  Cerdedelo (vía dereita) ten unha lonxitude de 1.654  m, dos cales 1.574  m desenvólvense en mina (baixo terra). Pola súa banda, o túnel de  Cerdedelo (vía esquerda) ten unha lonxitude de 1.650  m, dos cales 1.565  m desenvólvense en mina. O resto de lonxitude de túnel corresponde a tramos de túnel artificial. Este sistema inclúe a primeiramente a escavación da zona que ocupará o túnel, a construción do mesmo ao descuberto, e finalmente a cubrición do túnel construído para obter a mellor integración ambiental.

Subtramo  Portocamba- Cerdedelo

O subtramo  Portocamba- Cerdedelo ten 2,3 km de lonxitude (2.303  m na vía dereita e 2.300  m en vía esquerda) e discorre na súa totalidade polo termo municipal de Laza, na provincia de Ourense.

Ademais do túnel de  Cerdedelo (vía dereita), neste subtramo tamén destaca a construción doutras infraestruturas como o túnel de  Cerdedelo (vía esquerda), que ten unha lonxitude de 1.650  m, dos cales 1.565  m desenvólvense en túnel en mina e os 85  m restantes mediante túnel artificial, e os viadutos de  Teixeiras, vía esquerda e vía dereita.

Estes viadutos execútanse mediante  semiarcos abatidos e  dovela central de peche, logrando un van de 132  m de lonxitude que salva as afeccións ao LIC (Lugar de Interese Comunitario) do río Támega. Ambos dispoñen de seis pilas e oito vans, sendo a lonxitude total entre eixos de  estribos de 508 m.

Para ambas as vías, proxéctanse cimentacións directas na ladeira este e cimentacións profundas mediante pilotes executados in situ con camisa  recuperable na ladeira oeste.

A sección transversal dos dous taboleiros está constituída por un caixón de formigón  postesado, cun canto sobre pilas de 5,20 m. As pilas do viaduto están formadas por un fuste de formigón armado de sección rectangular oca cos vértices rematados por arcos. As dimensións da sección transversal dos fustes aumentan linealmente coa altura da pila cunha pendente de 1/50.

Celebro moito a conclusión desta escavación, o que vén confirmar as impresións que tiven con ocasión da miña visita a este tramo o pasado 24 de xuño, cando constatei os evidentes avances neste decisivo tramo da  LAV a Galicia. Parabéns!


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 

Recibirá resposta.