jueves, 16 de mayo de 2024

O Parlamento de Galicia insta á Xunta a demandar ao Goberno do Estado que inicie os trámites para a anulación da prórroga de 25 anos otorgada á concesionaria da AP- 9


O pasado martes 14 no Parlamento de Galicia foi debatida unha Proposición non de Lei do Grupo Parlamentario  do BNG “sobre las medidas que debe adoptar la Xunta de Galicia y las demandas que debe trasladar al Gobierno central en relación con la titularidad y con la modificación del actual sistema de explotación y gestión de la autopista AP-9"

Chegado o momento da votación foi aprobada cos votos do Grupo Parlamentario  Popular. O texto dí:

 “El Parlamento insta la Xunta a demandar del Gobierno del Estado que, en coherencia con el procedimiento abierto por la Comisión Europea, inicie los trámites para:

  • la anulación de la prórroga de 25 años otorgada a la concesionaria de la AP 9
  • la asunción de la gestión directa de la autopista y la supresión de los peajes
  • el impulso de la transferencia de la AP 9 a Galicia.

Además, el Parlamento insta la Xunta a ser parte activa de este procedimiento encargando un estudio en el que se exploren las vías jurídicas para la anulación de la prórroga y se evalúen los costos económicos que tendría para el Estado a asunción de la gestión directa de la AP 9".​

Celebro este acordó parlamentario xa que desde o Goberno galego hai tempo que vimos pedindo ao Goberno que revise os acordos con Audasa e adopte medidas polo excesivo enriquecemento da concesionaria.
 
E salientar que levamos 14 anos reclamando a transferencia da titularidade da AP-9  e seguiremos esixindo que se cumpran os compromisos adquiridos polo PSOE e o BNG, que prometeron implantar a gratuidade das peaxes das autoestradas estatais, a AP-9 e a AP-53, entre Santiago e Lalín.

Continuaremos solicitando a titularidade da AP-9 e que veña acompañada tanto dos recursos e dos investimentos necesarios.