miércoles, 4 de mayo de 2022

En abril baixa o paro rexistrado en Galicia e medra lixeiramente en Ourense

O Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) difunde hoxe os datos oficiais de paro rexistrado correspondentes ao mes de abril de 2022.

Galicia:

Baixa o paro en relación co mes anterior en 2.734 persoas ( -1,78 %), quedando situado en 150.602 persoas. É o dato máis baixo nun mes de abril de toda a serie histórica (1996) e o menor desde o verán do ano 2008

Con respecto aos datos do paro na evolución anual, a baixada do desemprego foi do -11,81 % (-20.176 persoas).  Esta caída é tamén a maior desde 1996.

Con respecto a abril de 2021, o desemprego tamén cae nas principais variables: nas catro provincias galegas e nas sete grandes cidades; e en todos os sectores económicos, liderando o descenso a industria (-15,47%), seguido da construción (-14,47%), dos servizos (-12,29%) e da agricultura e a pesca (-7,35%).

Tamén hai menos persoas en paro entre os colectivos prioritarios para a Xunta: as mulleres, menores de 30 e parados de longa duración. As mulleres e menores de 30 anos en paro acadan o menor número nun mes de abril de toda a serie histórica de datos (2006); e con respecto aos parados de longa duración, que caeron nun -22,23%, acadan a cifra máis baixa nun abril desde 2009.

Ourense:

Medra o paro rexistrado en abril en relación co mes anterior en 49 persoas, un  0,28 %.

O número de parados queda en 17.358 deles 7.409 son homes e 9.949 mulleres, 16.560 son maiores de 25 anos e 798 menores.

Por sectores, 905 son da agricultura, 1.915 da industria, 1.245 da construción, 11.706  dos servizos e 1.587 do colectivo sen emprego anterior.

A nivel interanual, isto é, con respecto a abril do ano pasado, 1.763 persoas sairon en Ourense das listas do paro, o que supón un descenso do desemprego do – 9,22 %.