lunes, 4 de abril de 2022

En marzo medra a afiliación á Seguridade Social, en España, Galicia e Ourense

 

Hoxe o Instituto Galego de Estatística publica un informe dando a coñecer que o número medio de afiliacións ao Sistema da Seguridade Social en Galicia no mes de marzo do ano 2022 acadou a cifra de 1.028.457 para o total do sistema, o que supón un aumento respecto ao pasado mes de febreiro de 2022 de 2.311 afiliacións (0,23%). 

Para o conxunto estatal a cifra de afiliacións sitúase en 19.834.504, rexistrando un aumento do 0,71% con respecto ao pasado mes de febreiro. 


Na comparativa interanual (marzo de 2022 con marzo de 2021) obsérvase un aumento de 29.724 afiliacións no total do sistema en Galicia (2,98%) e un aumento do 4,83% (913.602 afiliacións) no conxunto estatal.

O número medio de afiliacións á Seguridade Social aumentou con respecto ao mesmo mes do ano pasado en todas as provincias galegas. A Coruña é a provincia que presenta a maior subida nas afiliacións cunha taxa de variación interanual do 3,59%, o que supón 15.401 afiliacións máis, seguida de Pontevedra (2,57%), Lugo (2,42%) e, por último, Ourense (2,41).

No que respecta ás afiliacións medias deste mes de marzo con respecto ás do mes de febreiro, rexistrouse en Galicia un incremento do 0,23%. A Coruña presenta o maior incremento cunha taxa de variación intermensual do 0,54%, seguida de Lugo (0,17%) e Ourense (0,12%). Pontevedra é a única provincia na que diminúen, cunha taxa de variación intermensual do -0.11%.


As afiliacións ao réxime xeral, que representan o 77,86% das afiliacións galegas en marzo de 2022, aumentaron un 0,25% con respecto ao mes anterior. Na comparativa interanual obsérvase un aumento do 3,89%. En España estas taxas foron do 0,81% con respecto a febreiro de 2022 e do 5,57% en relación ao mes de marzo de 2021.
Por provincias, Lugo é a que presenta unha porcentaxe menor de afiliacións ao réxime xeral (72,17%). 

Nas afiliacións ao réxime especial de autónomos, Pontevedra (0,84%) amosa a taxa de variación interanual máis positiva, e Lugo (-1,51%) a máis negativa. O crecemento medio da comunidade galega sitúase entón no 0,06%. Para este réxime e con respecto ao mes de febreiro de 2022, baixan Lugo e Pontevedra e soben Ourense e A Coruña, resultando para o conxunto de Galicia unha taxa intermensual do -0,01%. As taxas nacionais para este réxime presentan unha subida interanual do 1,40% e intermensual do 0,24%. 

No que respecta ao réxime especial do mar, con respecto a marzo de 2021, caen Pontevedra (-2,28%) e A Coruña (-1,44%) e sube Lugo (0,24%). A taxa galega acada entón o -1,86%, inferior á de España (-0,45%). Con respecto a febreiro de 2022, A Coruña e Pontevedra presentan un aumento do 4,34% e 1,01% respectivamente, mentres que Lugo presenta unha baixada do 0,03%. A taxa galega amosa un incremento do 1,87% con respecto a febreiro de 2022. A taxa nacional é do 1,51%.