jueves, 28 de octubre de 2021

EPA III Trimestre de 2021: Ourense remata con 3.600 parados menos e 4.700 ocupados máis que no trimestre anterior

 

Difunde hoxe o INE a Enquisa de poboación activa (EPA) correspondente ao terceiro trimestre de 2021

Estos son os principais datos da nosa provincia:

A 30 de setembro en Ourense había 12.700 persoas paradas 3.600 menos que a 30 de xuño de 2021.

A tasa de actividade queda situada no 43,8 %, a de ocupación no 42 % e a de paro no 9,8 %.

En relación ao segundo trimestre do ano pasado, a provincia ten agora 800 desempregados menos.

A poboación ocupada ao remate do terceiro trimestre é de 117.600 persoas, 4.700 máis que a finais de xuño.

Por sectores, a  agricultura ten 8.100 ocupados (2.100 máis que a finais de xuño), os servizos  81.800 ocupados (4.200 máis).  A construcción remata con 8,400 ocupados (800 menos) e a industria con19.300 ocupados (800 menos).

Fonte: INE-IGE. Enquisa de poboación activa