miércoles, 31 de marzo de 2021

Interparlamentaria do PPdeG

 


Participo hoxe nunha xuntanza telemática do secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, con deputados no Congreso, senadores e o deputado galego no Parlamento Europeo, Francisco Millán, todos do PP de G.

Nesta reunión estiveron de modo presencial, a deputada nacional Marta González e o senador Xosé Manuel Barreiro, que actúan de coordinadores nesas Cámaras das Cortes Xeráis.

Fixemos un repaso ao intenso traballo parlamentario desenvolvido, as iniciativas presentadas, os debates producidos, e definimos as liñas estratéxicas para as vindeiras datas.

Evolución da pandemia, orzamentos, financiamento autonómico, situación das empresas e do mercado laboral en Galicia, das infraestruturas, incidencia da lexislación medioambiental e pesqueira na nosa Comunidade, e un longo abano de temas foron obxecto de exposición.