miércoles, 17 de marzo de 2021

O Goberno resposta que a reapertura do túnel do Folgoso terá que agardar ata o próximo mes de maio


O pasado 12 de febrero os deputados galegos do Partido Popular presentamos no Congreso unha pregunta escrita dirixida ao Goberno preguntando sobre as medidas a adoptar con urxencia para ofrecer unha “resposta rápida” que permita restablecer a circulación no túnel do Folgoso da A-52 (sentido Ourense), polo negativo impacto económico e social que o peche deste treito da autovía está a ter nos ámbitos económico e social no sur de Galicia, con especial incidencia no transporte de mercadorías e mesmo na atención sanitaria.

Nesa pregunta subliñabamos que a autovía das Rías Baixas, A-52, é unha vía troncal de comunicación de todo o sur de Galicia co resto de España e, polo tanto, fundamental para a mobilidade entre as provincias de Ourense e Pontevedra.

Tralo incendio dun camión o pasado 25 de xaneiro no túnel do Folgoso, en sentido Ourense, e como consecuencia dos graves danos sufridos na estructura deste paso, mantense pechado este treito e o corte de tráfico neste punto obriga aos usuarios da A-52 a desviarse durante 23 quilómetros en un percorrido de máis de media hora pola estrada nacional N-120, que presenta deficientes condicións para a elevada densidade de tráfico que sofre na actualidade, con firme en malas condicións, un só carril de circulación en cada sentido, numerosos cruzamentos e saturación de vehículos no propio centro urbano da Cañiza, que atravesa esta estrada nacional.

Falabamos do duro golpe que supón para á competitividade da nosa comunidade, afectando seriamente ao transporte de mercadorías, ademais de prexudicar o día a día dos usuarios que utilizan a autovía para acudir ao traballo ou acceder a servizos básicos como a sanidade e a educación.

O 16 de marzo recibimos unha resposta do Goberno que di: 

"A potencia do incendio que se desenvolveu a causa do incidente rexistrado o pasado día 25 de xaneiro de 2021 no interior do túnel do Folgoso (sentido Ourense), no cal un vehículo pesado que transportaba 8 turismos incendiouse, provocou danos severos na infraestrutura, afectando ademais a moitos dos sistemas de seguridade do túnel. 

O tráfico en sentido Vigo a través da A-52 foi restablecido a mesma mañá do incendio e o tráfico en sentido Madrid da A-52 nese tramo, foi desviado a través das estradas nacionais  N-559 e  N-120. Debe sinalarse que ambas as estradas pertencentes á Rede do Estado contan con carrís adicionais nun 26% da lonxitude do desvío. 

Así mesmo, xa se iniciaron os traballos de reparación do firme no itinerario do desvío, traballos que continuarán, a efectos de garantir a adecuada  vialidad. A regulación en materia de túneles, e en especial, na Rede  Transeuropea de Transportes á cal pertence a A-52, establece un estrito procedemento sobre os requisitos mínimos de seguridade e explotación, que debe seguirse en todo momento. 

Por este motivo, o túnel non poderá ser reaberto ao tráfico ata que a autoridade administrativa responsable apróbeo, de acordo co procedemento establecido e en aras a garantir a seguridade no mesmo. Por tanto, e sendo consciente da importancia estratéxica que ten a autovía A-52 nas comunicacións do sur de Galicia, a prioridade é a de reabrir o túnel ao tráfico o máis axiña posible, pero sempre nas debidas condicións de seguridade, para o que se está traballando intensamente desde o día no que se produciu o incidente. 

Dado o alcance dos danos, estímase que a citada reapertura poderá efectuarse o próximo mes de maio, salvo incidencias que puidesen sobrevir ata entón”