sábado, 6 de junio de 2020

Feijóo presenta o Plan de Reactivación e Dinamización de Galicia, para paliar os efectos económicos da pandemia e fortalecer os servizos públicos

Onte presidente do Goberno galego, Alberto Núñez

Feijóo, deu conta da aprobación no Consello da Xunta do Plan de Reactivación e Dinamización de Galicia.

Na nota de prensa da Xunta consta que “dotado con 3.043 millóns, ten como obxectivo traballar para paliar os efectos económicos nos sectores da economía, da industria e dos servizos máis castigados pola crise, e fortalecer os servizos públicos con máis sanidade que nunca, un servizos sociais con máis prestacións que nunca; e tamén o sistema educativo, “que vai ter que facer un enorme esforzo para recuperar o curso lectivo que empeza en setembro”, asegurou.

Logo de recordar que este plan dá resposta ás propostas realizadas polo Comité de Expertos Económicos de Galicia, un comité independente que traballou de forma desinteresada nestes últimos meses e que desenvolveu unha importante labor de asesoramento ao Goberno galego, Feijóo aseverou que a Comunidade galega anticipouse na toma de decisións.

Neste sentido, lembrou que a Xunta puxo 250 millóns de euros a disposición de pemes e autónomos, que é a única comunidade que non cobra interese nos préstamos que avala ao 100% con catro anos e un ano de carencia, que foi a primeira comunidade que puxo a disposición dos traballadores que non cobraban o Erte dous anticipos de nómina de 750 euros cada mes, que foi a primeira en inxectar cunha liña de tesourería 1.800 millóns de euros á Facenda Pública Autonómica para que seguira pagando as facturas durante a crise da covid-19 en 15 días de media, e a primeira ademais en reactivar os contratos de obra pública, os de servizos e subministros, as transferencias correntes e as subvencións no ámbito do orzamento autonómico.

“Tamén fomos unha das primeiras comunidades autónomas que adoptamos a decisión do aprazamento de impostos, e quero dicirlles que unha das decisións que adoptamos hoxe é volver a aprazar os impostos: en Galicia haberá vacacións fiscais ata o 1 de novembro deste ano 2020”, avanzou, explicando que isto suporá beneficiar a máis de 32.000 familias e deixar de ingresar 35 millóns de euros cada mes a través do Imposto Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, do Imposto sobre Sucesións e Doazóns e os tributos do xogo.

Ao longo da súa intervención, Feijóo expuxo que deses 3.043 millóns de euros, 1.741 millóns correspóndense con recursos públicos que achegará directamente a Xunta, o que permitirá mobilizar outros 1.302 millóns de euros de recursos privados, sobre todo na parte de dinamización económica e emprego. Neste sentido, fixo fincapé en que “Galicia non pode esperar de ningún xeito ao mes de agosto ou ao mes de setembro, Galicia tampouco pode esperar ao diñeiro que teoricamente vai a vir do Goberno central neses 16.000 M€ que están comprometidos coas CCAA, pero aínda non distribuídos”, incidindo en que “o que facemos é marcar xa as nosas prioridades, as nosas tendencias e as nosas políticas”.

No tocante á distribución dos 1.741 millóns de recursos públicos, o responsable do Goberno galego explicou que a área de sanidade concentrará 450 millóns; a área social, 105 millóns; o emprego, 197 millóns; o eido da dinamización económica do conxunto dos sectores da economía de Galicia contará con 334 millóns; o ensino público disporá de 72 millóns; o turismo e a cultura, 58 millóns; o medio rural disporá de 161 millóns; o sector do mar, 77 millóns; o medio ambiente e a vivenda, 104 millóns; e para infraestruturas e mobilidade destinaranse 183 millóns.

“Falamos dunha dotación de máis de 3.000 millóns para que Galicia inicie canto antes a fase de recuperación económica, e que esta teña o menor impacto nos traballadores, nas familias e nas empresas”, reiterou.

Ademais, para finalizar a súa intervención, o presidente da Xunta avanzou que Galicia, dentro da estratexia da Unión Europea, presentará varios proxectos tractores no ámbito da tecnoloxía, da economía circular e verde e da biodiversidade, que suporán un gran investimento, con grandes incentivos públicos e unha importante creación de postos de traballo para recuperar o PIB e o mercado laboral.

Pola súa banda, o conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, destacou que este plan “artella un armazón financeiro para facer viable os proxectos prioritarios como consecuencia da pandemia”, o que permitirá á Xunta de Galicia actuar “tanto no curto prazo, como no medio prazo e no longo prazo”.

Neste sentido, informou de que Galicia afronta esta situación cun orzamento en vigor, co déficit público controlado e cunha ratio de endebedamento inferior á media autonómica, e resaltou que Galicia pechou o primeiro trimestre deste ano sendo a comunidade autónoma co menor período medio de pagamento aos provedores, tal como indican os datos oficiais do Ministerio de Facenda.”