viernes, 15 de mayo de 2020

Pedimos ao Goberno que rectifique e permita xa a pesca fluvial

Os representantes do Partido Popular por Ourense no Congreso, Ana Vázquez e Celso Delgado, nunha iniciativa que tamén asinan o resto de deputados e deputadas de Galicia, solicitamos ao Goberno que permita xa a práctica da pesca fluvial, interpelando ao Goberno sobre as razóns que lle levaron a prohibir esta actividade, modificando o criterio inicial que autorizaba a súa práctica, segundo o acordado polo Comité de Coordinación Operativa (CECOP) o pasado 5 de maio. Unha decisión que para os populares tamén merece outra explicación por parte da Delegación do Goberno en Galicia, “que de maneira reiterada vai en contra das decisións que favorecen a Galicia, posicionándose sempre nunha interpretación contraria aos intereses dos galegos”.

En Galicia calcúlase que son ao redor de 100.000 as persoas que practican a pesca fluvial e que, tras as últimas decisións do goberno, víronse discriminadas con respecto a outras actividades permitidas como a actividade física e deportiva non profesional ao aire libre. Todo iso a pesar de que seis días antes outra orde do Goberno regulaba a práctica de deporte profesional e federado, incluíndo aquí a pesca fluvial.

Seguindo este criterio, o  CECOP acordou o 5 de maio restablecer a pesca fluvial en calquera das súas modalidades, federada e non federada, baixo as condicións fixadas para a actividade física non profesional ao aire libre. Con todo, unha nova orde do Goberno, aprobada o 9 de maio, volvía prohibir a pesca fluvial a partir do día 11, “unha decisión dificilmente  entendible -destacamos os representantes do PP- cando é unha actividade que se realiza de forma individual, cun distanciamento físico moi superior ao establecido e en plena natureza, é dicir, sen supoñer risco algún para a saúde das persoas”.

Por esta razón, os deputados e deputadas galegas do PP interpelamos ao Goberno sobre os “motivos sanitarios” polos que, nunha fase de  desescalada máis avanzada, restrínxese a pesca fluvial, se existe algún informe da Delegación do Goberno en Galicia que avale esta suspensión e se o propio delegado do Goberno en Galicia expresou ao Goberno algunha queixa respecto diso.

Tamén queren coñecer os representantes do PP quen son os “expertos” que valoraron a prohibición da pesca deportiva e, sobre todo, cales son as razóns polas que o Goberno cambia de criterio, en contra do acordado polo  CECOP, do que tamén forma parte a Delegación do Goberno.

Todas estas cuestións lévanlles ademais a pedir explicacións sobre a xestión da Delegación do Goberno en Galicia, “que de maneira reiterada vai en contra das decisións que favorecen a Galicia, posicionándose sempre nunha interpretación contraria aos intereses dos galegos”.