sábado, 28 de diciembre de 2019

Rexeitamos a decisión de RENFE e ADIF de suprimir a venda presencial de billetes nas estacións de O Carballiño e Ribadavia e noutras de Galicia

RENFE hai uns días informou que o actual prestador do servizo de venda de billetes en varias estacións de Galicia, é dicir ADIF, deixará a partir do próximo día 31 de decembro de realizar esa actividade.

En concreto as do Carballiño e Ribadavia en Ourense, a de Ortigueira na Coruña, as de Burela, Sarria e Viveiro en Lugo e as de  Guillarei e Redondela en Pontevedra.

Devandito servizo preténdese substituír adquirindo os billetes en máquinas  autoventa e nas oficinas de Correos.

Esta decisión de pechar nas estacións o servizo presencial de venda de billetes prexudica claramente o mantemento dos servizos de calidade e proximidade aos cidadáns no rural.

Ademais é contraditoria coa Resolución da Presidencia de ADIF do 31 de maio de 2019  pola que se aprobaba a licitación, por procedemento aberto con varios criterios de adxudicación dun contrato de servizo de información, atención ao cliente, venda de billetes e servizos básicos complementarios das estacións de Astorga,  Guillarei, O Carballiño, Peñaranda de  Bracamonte, Puebla de  Sanabria, Ribadavia,  Sahagún, Sarria e Viana, por importe de 738.464,31 € (ive excluído) e cun prazo de execución de 12 meses.

Tras a adopción da devandita Resolución iniciouse a correspondente tramitación da licitación do referido expediente de contratación, chegando ata a aprobación do primeiro clasificado, con data 5 de agosto de 2019, e a solicitude de documentación preceptiva previa á adxudicación do contrato.

O 8 de agosto de 2019 a empresa  EUPRAXIA  SECURITUY S.L. interpuxo recurso especial en materia de contratación ante o Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais contra o informe de valoración de criterio que depende dun xuízo de valor alegando a comisión de erros na valoración da súa oferta.

O 20 de setembro de 2019 a Presidenta de ADIF  a proposta da Mesa de Contratación aprobou a desistencia do procedemento deste contrato, “ao existir erros de valoración dos criterios de adxudicación que dependen dun xuízo de valor e ser unha infracción non emendable das normas reguladoras do procedemento de adxudicación”

Ante este erro administrativo soamente imputable a ADIF, o razoable sería proceder de inmediato a unha nova licitación. Con todo a decisión do Administrador de infraestruturas  ferroviarias foi a de trasladar o problema aos usuarios e suprimir o servizo, cando a súa intención  incial era o  externalizar ao servizo.

Estamos en total desacordo con esta inxusta decisión e por iso pedimos explicacións e demandamos a ADIF e a RENFE  que a modifique e repoña o servizo de información, atención ao cliente, venda de billetes e servizos complementarios en todas as estacións galegas, comezando polas da provicnia de Ourense.

Entre outras inciiativas que formularemos, os deputados do PP de Ourense, Celso Delgado e Ana Vázquez acabamos de remitir ao Congreso éstas preguntas:

¿Por que razón ADIF non rectificou o seu propio erro administrativo, volvendo a licitar o contrato de contrato de servizo de información, atención ao cliente, venda de billetes e servizos básicos complementarios en nove estacións, entre elas as do Carballiño, e Ribadavia?


¿Rectificará RENFE a súa inxusta decisión de suprimir a partir de xaneiro de 2020 o servizo de venda presencial de billetes nas estacións ourensás das importantes capitais comarcais de Ribadavia e O Carballiño privando aos usuarios do ferrocarril duns servizos que estaban previsto que se manterían?

https://www.farodevigo.es/portada-ourense/2019/12/29/supresion-partir-31-venta-billetes/2224009.html