martes, 3 de septiembre de 2019

A desaceleración continúa en España. Sobe o paro en agosto en 54.371 persoas respecto ao mes anterior


O Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) difunde hoxe os datos oficiais de paro rexistrado correspondentes ao mes de agosto de 2019.

Son os seguintes:

Ourense:

Medra o paro rexistrado en agosto en relación co mes anterior en 366 persoas, un 2,14 %. (O paro rexistrado en agosto de 2018 medrou en relación co mes anterior en 132 persoas, un 0,70 %)

A nivel interanual, isto é, con respecto a agosto do ano pasado, 1.405 persoas saíron en Ourense das listas do paro, o que supón unha caída do desemprego do – 7,44 %. 

O número de parados queda en 17.467, deles 7.294 son homes e 10.173 mulleres, 16.609 son maiores de 25 anos e 858 menores.

Por sectores, 830 son da agricultura, 2.057 da industria, 1.409 da construción, 11.461 nos servizos e 1.710 do colectivo sen emprego anterior. 

Galicia:


O paro rexistrado de Galicia creceu en agosto en 2.899 persoas con respecto a xullo, un 1,92 %.  (
O paro rexistrado de Galicia creceu en agosto de 2018 en 1.012 persoas con respecto a xullo, un 0,62 %)

O número de parados queda en 153.820, deles 63.377 son homes e 90.483 mulleres, 147.108 son maiores de 25 anos e 6.712 menores.  

Por sectores, 5.022 son da agricultura, 17.394 da industria, 12.344 da construción, 105.630 nos servizos e 13.430 do colectivo sen emprego anterior.


A nivel interanual, isto é, con respecto a agosto do ano pasado, 10.604 persoas saíron en Galicia das listas do paro, o que supón unha caída do desemprego do – 6,45 %. Galicia é a segunda Comunidade na que máis baixou o paro. Así, rexistrou fronte ao -3,65% de España, preto de tres puntos mellor.


O desemprego interanual baixa nos colectivos prioritarios para a Xunta: os menores de 30 anos, as mulleres e os parados de longa duración. De feito, 9 de cada 10 persoas que saíron do paro no último ano atopábanse nesta última situación.

O paro interanual tamén caeu nas catro provincias e sete grandes cidades galegas e en todos os sectores de actividade, liderando o descenso a construción (-13,20%), seguido da agricultura e a pesca (-9,20%), da industria (-7,25%) e dos servizos (-4,92%). En canto á baixada por provincias, Lugo lidera a caída cun descenso do -8,05%, seguida da de Ourense (-7,44%), da Coruña (-6,34%) e de Pontevedra (-5,86%).

 

España:O número de parados rexistrados nas oficinas dos Servizos Públicos de Emprego reduciuse en 116.264 persoas respecto ao mesmo mes do ano anterior, o que sitúa o seu nivel de baixada interanual no -3,65%. Así, a cifra total de parados rexistrados é de 3.065.804, o seu nivel máis baixo nun mes de agosto dos últimos 10 anos.


En termos interanuais tamén é o peor mes de agosto en paro rexistrado desde 2013.

No mes de agosto, o paro subiu en 54.371 persoas en relación co mes anterior. O ano pasado o paro aumentara nese mesmo mes en 47.047 persoas.

É o peor mes de agosto en termos mensuais en paro rexistrado desde 2010 en termos absolutos e desde 2009 en termos relativos.

O desemprego masculino sitúase en 1.247.538 persoas, ao subir en 31.051 (2,55%) e o feminino en 1.818.266 ao incrementarse en 23.320 (1,30%) en relación co mes de xullo. Se o comparamos con agosto de 2018, o desemprego masculino baixa en 59.456 (-4,55%) persoas, e o feminino descende en 56.808 (-3,03%).

Increméntase o desemprego dos mozos menores de 25 anos en 6.182 (2,82%) persoas en relación co mes anterior. Así mesmo, sobe en 48.189 (1,73%) entre os que teñen 25 e máis anos.

O paro rexistrado medra en 16 comunidades autónomas e fíxoo especialmente na Comunidade Valenciana (13.093), Cataluña (12.588) e Madrid (7.199). A Comunidade de Castela e León baixa en 6 persoas.

Por sectores económicos de procedencia dos traballadores, o paro rexistrado reduciuse en Agricultura en 6.655 (-4,45%) e increméntase en Industria en 7.756 (3,00%), en Construción en 11.365 (4,54%) e en Servizos en 45.707 (2,19%). Por último, o colectivo sen emprego anterior redúcese en 3.802 persoas (-1,45%).