miércoles, 5 de junio de 2019

No Día Mundial do Medio Ambiente que este ano xira ao redor da "Contaminación do aire"


As Nacións Unidas designaron en 1974 o 5 de xuño como "Día Mundial do Medio Ambiente", conscientes de que a protección e o melloramento do medio humano é unha cuestión fundamental que afecta o benestar dos pobos e ao desenvolvemento económico do mundo enteiro, designaron.

 Celebramos hoxe este día, que como di a ONU, bríndanos a oportunidade de ampliar as bases dunha opinión pública ben informada e dunha conduta dos individuos, das empresas e das colectividades inspirada no sentido da súa responsabilidade en canto á conservación e a mellora do medio.

O país anfitrión do Día Mundial do Medio Ambiente, onde teñen lugar as celebracións oficiais, varía anualmente. Este ano é China.
Unidos por un planeta sen contaminación do aire
Cada Día Mundial do Medio Ambiente céntrase nun tema con que concienciar ao público sobre un asunto ambiental particularmente  apremiante. O tema para 2019 xira ao redor da "Contaminación do aire"; unha chamada á acción con que axudar a combater un grave problema que afecta a millóns de persoas en todo o mundo.
Coa elección deste tema, China, o organizador do Día Mundial do Medio Ambiente deste ano, convídanos a considerar os cambios que podemos facer no noso día a día para reducir a contaminación do aire que xeramos na nosa vida cotiá. O obxectivo é, nin máis nin menos, que eliminar de forma progresiva nosa contribución individual ao quecemento global e, deste xeito, deter os seus perniciosos efectos na nosa saúde, e a do planeta.
Que causa a contaminación do aire?
Informa a ONU que "entender os diferentes tipos de contaminación, e como afectan á nosa saúde e ao medio ambiente, axudaranos a tomar medidas para mellorar o aire que respiramos. A miúdo nin sequera pódese ver, pero a contaminación atmosférica está en todas partes. 

Nove de cada dez persoas en todo o mundo están expostas a niveis de contaminación que superan os niveis de seguridade sinalados pola Organización Mundial da Saúde (OMS). Que non caiba dúbida; temos que facer algo xa."