viernes, 29 de marzo de 2019

Adxudicada a construción do novo aparcadoiro para turismos integrado na estación intermodal de Ourense


Acabamos de coñecer a boa nova de que o Consello de Administración de  Adif Alta aprobou na súa última reunión a adxudicación á empresa Acciona, por importe de 5.491.603,69 euros (IVE incluído), a construción do novo aparcadoiro para turismos integrado na estación intermodal de Ourense.

Lembremos que o 31 de outubro de 2018 o Consello de Administración de  Adif Alta Velocidade aprobou a licitación, por importe global de 6.483.593,5 euros (IVE incluído) e un prazo de execución de 12 meses, das obras de construción do novo aparcadoiro para turismos integrado na estación intermodal de Ourense.

O deseño técnico foi asumido pola Consellería de Infraestruturas e Vivenda  da Xunta de Galicia, que financia con case 4 millóns de euros o 67 % do custe da obra. ADIF-AV resultaba o encargado de contratar e executar as obras, ademais de sufragar o custo restante.

A construción deste aparcadoiro responde o Convenio Marco de Colaboración subscrito o 22 de xuño de 2016 - na etapa de goberno do Partido Popular- entre o Ministerio de Fomento,  Adif AV, a Xunta de Galicia e o Concello de Ourense, para o desenvolvemento da futura estación intermodal na cidade e a súa contorna urbana.

Novo aparcadoiro


Situado baixo a área de aparcadoiro da actual praza da estación, terá unha superficie total de 8.645 metros cadrados distribuídos en dous andares en que se repartirán as 302 prazas e xunto á nova estación de autobuses, garantindo o efectivo intercambio modal para os usuarios.

O soto 1 albergará 145 prazas e o soto 2 inclúe 157. Do total de prazas reservaranse cinco en cada soto para persoas con mobilidade reducida.

Ademais, a actuación contempla a reordenación da Praza da Estación, incluíndo bolsa de taxis, zonas de parada momentánea (Kiss& Ride), aparcadoiro de motos e bicicletas, etc.

O resultado final deste espazo liberado de vehículos, tras a adaptación da estación de ferrocarril aos servizos de alta velocidade, será unha nova praza peonil cuberta na fronte da estación actual. Devandito espazo funcionará como  nodo intermodal e gran espazo público representativo, conectando a estación de ferrocarril, a nova estación de autobuses, o novo aparcadoiro subterráneo e a nova pasarela peonil urbana entre os barrios de ‘O Vinteún’ e ‘A Ponte’.

O proxecto recolle tamén a dotación, nos terreos da futura estación de autobuses, dun aparcadoiro provisional durante as obras de construción do estacionamento subterráneo definitivo, así como a urbanización exterior unha vez finalizada a actuación.


Lembrar que o Goberno galego comezóu en setembro de 2018 os traballos na terminal de autobuses integrada na estación intermodal, deseñada por Norman Foster.

Unha terminal de autobuses que contará con 13 dársenas de operación e 3 de regulación e cun edificio de máis de 700 m² construídos, para albergar os diferentes servizos como a venda de billetes, consigna, oficinas ou aseos.

Esta nova terminal enmárcase na 1ª fase deste gran proxecto da intermodal de Ourense, recollendo tamén a construción dun aparcadoiro subterráneo con 300 prazas, que darán servizo á terminal ferroviaria, á de autobuses e ao barrio da Ponte.


Celebro pois a boa e esperada noticia de adxudicación deste aparcadoiro no marco da nova estación ferroviaria de Ourense, que contempla investimentos por un importe total de 146,1  M€ (IVE incluído) e que dará resposta ás necesidades ferroviarias como de mobilidade e permeabilidade na cidade.