jueves, 3 de enero de 2019

Finaliza 2019 cunha afiliación media á Seguridade Social de 19.024.165 ocupados


Coñcememos hoxe que a afiliación media á Seguridade Social alcanzou 19.024.165 ocupados en decembro, tras sumar 78.541 traballadores máis (0,41%). Trátase do mellor dato de peche de ano da serie histórica, só superado por 2007 (cando se alcanzou a cifra de 19.372.777).

En termos interanuais, o mes de decembro pechou cunha media de 563.965 afiliados máis, o 3,06%. Do total, 272.449 son mulleres (aumenta nun 3,19%) e 291.516, homes (2,94%, máis).

Hai que destacar neste peche de ano a cifra de afiliación sen o compoñente estacional, superior tamén aos 19 millóns (19.034.114), grazas a un aumento  intermensual de 55.872, o maior incremento nun mes de decembro.

O número de mulleres ocupadas marca un máximo na serie e ascende a 8.826.470, cun 3,19% máis no último ano. A cifra de homes traballadores sitúase en 10.197.695.

O número de traballadores estranxeiros afiliados ao sistema é de 1.992.849.

Hai que subliñar a evolución da relación afiliado/pensionista, 2,28, que en decembro aumenta en 5 décimas respecto a a do ano pasado (2,23%).

RESPECTO A 2017

En relación ao ano pasado, o Sistema gañou 563.965 afiliados, o 3,06% máis. En concreto, destaca o bo comportamento do Réxime Xeral, que incorpora 513.400 traballadores (3,38%). Un crecemento que alcanza o 3,68% se falamos do Réxime Xeral propiamente devandito (sen Agrario nin Fogar).

No Réxime Especial de Traballadores Autónomos hai que sinalar que a taxa aumentou en máis dun punto e medio (1,56%), o que se traduce nun crecemento de 49.986 persoas. O Réxime do Mar creceu un 1,63%  (1.003) e o Carbón rexistrou descenso de 425 (-17,52%).

En termos anuais a ocupación avanza en todas as Comunidades Autónomas. Destacan  porcentualmente os incrementos en 8 comunidades autónomas por encima dos 3 puntos e as cidades autónomas de Ceuta (4,06%) e Melilla (7,70%). O maior crecemento rexistrouno Madrid (3,98%), a Comunidade Valenciana (3,77%), Castela-A Mancha (3,47%), Canarias (3,37%), Andalucía (3,26%),  Región de Murcia (3,20%), Baleares (3,16%) e Navarra (3,03%).

BALANCE RESPECTO AO MES ANTERIOR

O Réxime Xeral rexistrou un incremento de 80.395 persoas (0,51%) e suma un total de 15.704.883, a cifra máis alta desde 2012, ano no que se produciu a integración do Réxime Agrario como Sistema Especial no Réxime Xeral.

 Por sectores económicos, os maiores crecementos da afiliación en decembro rexistráronse en: Comercio; Reparación de Vehículos de Motor e Motocicletas con 26.962 (1,11%); en Actividades Sanitarias e Servizos Sociais con 21.265 (1,42%) Administración Pública e Defensa; Seguridade Social Obrigatoria, 7.835 (0,72%); Transporte e Almacenamento, 3.582 (0,50%) e Actividades Artísticas, Recreativas e de Entretemento, 3.478 (1,35%). En sentido contrario, os principais descensos computáronse en Hostalería (-13.699), Construción (-13.472) e Industria Manufactureira (-7.617).

Destaca o crecemento no Sistema Especial Agrario por conta allea, que finalizou con 52.843  afiliados medios máis (6,97%), principalmente polas campañas agrícolas como a da oliva en Xaén.

Pola súa banda, o Sistema Especial do Empregados do  Fogar descendeu en 718 (-0,17%) e  totaliza 410.634 traballadores.

O Réxime de Autónomos rexistra 3.254.663 persoas, tras sumar 526 persoas (0,02%) no último mes. 

Respecto ao Réxime Especial do Mar, resta 2.333 ocupados (-3,59%), ata situarse en 62.620  afiliados. Finalmente, o Carbón está constituído por 1.999, 47 menos.

Por territorios, o número de traballadores creceu en decembro en 12 comunidades autónomas e as 2 cidades autónomas. Os maiores incrementos en termos absolutos corresponden a Andalucía (57.034), Madrid (15.908), Comunidade Valenciana (5.772), Castela-A Mancha (7.555), Canarias (2.724), País Vasco (2.367) e Región de Murcia (2.312). Os maiores descensos encabézanos Baleares (-15.654), Galicia (-3.764), Cantabria (-1.006), Navarra (-902) e Castela e León (-814)