viernes, 30 de noviembre de 2018

Adxudicados novos contratos para continuar avanzando na LAV a Galicia por importe de 66,13 M€


O 24 de maio de 2018, Adif Alta Velocidade ( Adif AV),  difundía unha nota de prensa, cuxo ligazón adxunta, pola que daba conta de que proporcionaba “un novo e importante impulso á Liña de Alta Velocidade ( LAV) Madrid-Galicia, pertencente ao Corredor Norte-Noroeste, ao aprobar a licitación e adxudicación de diversos contratos, por importe global de 106.901.966 euros (IVE incluído), para o avance dos traballos no traxecto comprendido entre Pedralba de la Pradería (Zamora) e Ourense, que sería o único pendente de conclusión unha vez que finalicen as obras entre Zamora e  Pedralba, cuxa terminación está prevista para este ano”

http://prensa.adifaltavelocidad.es/nde/u08/GAP/Prensa.nsf/Vo000A/87EADCE67643105CC125829700630192?Opendocument

Neste Blog daba conta desta boa nova o mesmo día:  

http://www.celsodelgado.gal/2018/05/informa-hoy-e-ministerio-de-fomento.html

Pois ben, dando continuidade a aquela nova, informa hoxe  Adif Alta Velocidade que  deu un novo impulso á Liña de Alta Velocidade (LAV) Madrid, pertencente ao Corredor Norte-Noroeste, ao aprobar a adxudicación de diversos contratos, por importe global de 66.138.113,97 euros (IVE incluído), para o avance dos traballos no traxecto comprendido entre Pedralba de la Pradería (Zamora) e Ourense.


Trátase básicamente de dar conta da adxudicación dos contratos aprobados en maio de 2018, e que foron licitados no BOE en datas sucesivas.

Na nota informativa resalta “que este investimento reforza o compromiso adquirido de completar a  LAV Madrid-Galicia en 2019, para o que  Adif AV continúa avanzando nos procesos necesarios para a conclusión da  LAV e a progresiva redución dos tempos de viaxe desde Madrid e a Meseta ata a Comunidade Galega.

Implantación de ancho estándar no tramo Taboadela-Ourense

Actuáis andenes en Taboadela
Un dos contratos adxudicados é o de implantación de ancho estándar no tramo Taboadela-Ourense. As actuacións no tramo Taboadela-Ourense da liña convencional Zamora-A Coruña permitirán a continuidade da conexión ferroviaria de alta velocidade entre a cidade de Ourense e a Meseta, sendo complementarias ao proxecto en curso da Variante Exterior.

Para facilitar a chegada da alta velocidade desde Zamora á estación de Ourense dando continuidade á  LAV Madrid-Galicia, é necesaria a implantación de vía en ancho estándar (1.435 mm) sobre o corredor ferroviario actual entre as estacións de Taboadela e Ourense, nunha lonxitude aproximada de 13 km.

As principais actuacións incluídas neste contrato, que foi adxudicado por 16.308.537,40 euros (IVE incluído) á UTE formada por Copasa e  Cosfesa, son as seguintes:

- Renovación da superestrutura de vía existente ( balasto, carril e travesas).
- Implantación de ancho mixto (terceiro fío).
- Montaxe de vía en placa en dous pequenos tramos de vía.
- Adecuación do trazado para homoxeneizar velocidades e garantir o cumprimento dos  gálibos e alturas libres que permitan a súa electrificación (a electrificación do tramo é obxecto doutro contrato).

Túnel de San Francisco
- Impermeabilización dos catro túneles do tramo e execución dunha galería de emerxencia no túnel de San Francisco.
- Demolición da plataforma lateral sen uso do apeadeiro de Ourense-San Francisco.
- Adecuación da drenaxe existente á nova configuración de vías.
- Execución de  canaletas para comunicacións e cimentación dos postes de  catenaria.
- Reposición de servizos afectados.

Cambiador de ancho de Taboadela e ramal de conexión coa  LAV

Tamén se adxudicou a construción do  cambiador de ancho de Taboadela e a montaxe de vía no ramal de conexión entre a  LAV Madrid-Galicia e a liña convencional Zamora-Ourense, así como os traballos de reordenación da praia de vías na estación de Taboadela, por un importe de 5.131.669,87 euros (IVE incluído) á empresa Acciona Construción.

A solución adoptada permitirá a conexión da  LAV Madrid-Galicia, ao final do tramo Ponte Ambía-Taboadela, coa liña convencional Zamora-Ourense, para favorecer a continuidade das circulacións ata esta cidade mentres se tramita e constrúe a denominada Variante Exterior.

Cambiador de ancho
Dita solución comprende a execución dun  cambiador nas inmediacións da estación de Taboadela (para o que se reutilizarán parte das instalacións do antigo  cambiador de Medina del Campo), que permitirá a circulación de trens de ancho variable pola  LAV Madrid-Galicia, de forma que a estación de Ourense poderá recibir trens de calquera ancho e seguirá funcionando como nó ferroviario distribuidor cara a todas as liñas de ferrocarril da Comunidade Autónoma de Galicia.

A instalación consta dun foso de 12,4  m x 17  m no que se coloca o  cambiador, quedando todo o conxunto no interior dunha nave metálica. A ambos os dous lados do foso dispóñense dous tramos de vía embebida de 9,85 e 9,44  m, respectivamente, e 4  m de anchura. Complétase a instalación con dous fosos de observación situados nos extremos do conxunto.

O  cambiador incorpora unha zona para instalacións, situada nunha laxa armada con cinco módulos que albergan os distintos equipamentos.

Montaxe de vía do tramo  Pedralba- Campobecerros


Outra das adxudicacións aprobadas é a do contrato de montaxe de vía do tramo Pedralba de la Pradería- Campobecerros (Ourense), de 56,1 km de lonxitude, cuxo orzamento ascende a 28.248.490,6 euros (IVE incluído), sendo adxudicataria a empresa Ferrovial  Agromán.

O trazado discorre practicamente en toda a súa lonxitude sobre dúas plataformas de vía única independentes (unha para cada vía). Soamente o túnel de  Pedralba e o viaduto de Requejo, ao principio do tramo, están construídos con plataforma para vía dobre.

As dúas vías irán montadas parte en  balasto e parte en placa, en ancho estándar (1.435 mm). Tamén é obxecto deste proxecto a instalación de vía auxiliar ata a provisión de  balasto de  Pedralba e a base de montaxe da Mezquita, así como a restauración das dúas zonas de provisión de  balasto.

Subministración de material de vía (tramo  Pedralba-Ourense)

Tamén se aprobou a adxudicación da subministración e transporte de desvíos ferroviarios para o tramo  Pedralba-Ourense, por importe de 16.449.416,10 euros (IVE incluído), á empresa  JEZ Sistemas Ferroviarios.

Así mesmo, o Consello de Administración de  Adif AV aprobou a adxudicación da subministración e transporte de aparellos de dilatación (dispositivos que impiden que o ancho do tendido férreo altérese por cambios de temperatura, ao permitir movementos de dilatación e contracción) para as liñas de alta velocidade en construción Madrid-Galicia, León-Asturias e Madrid-Estremadura, por valor conxunto de 7.983.931,38 euros (IVE incluído).

Este contrato, que foi adxudicado a Talleres Alegría, contempla a adquisición dun total de 68 aparellos de dilatación de diversas tipoloxías, válidos nalgúns casos para vía montada sobre placa de formigón e, noutros, para vía montada sobre  balasto. Así mesmo, inclúe a fabricación,  premontaje e comprobación en taller dos aparellos; o traslado ás zonas de provisión que se determine; e a asistencia técnica durante as fases de colocación en vía, nivelación e aliñación, etc.”

Celebro moito a adxudicación destes contratos por ADIF AV que fan mais próxima a data de conclusión destas ansiadas obras. Parabéns.

Como teño escrito e dito moitas outras veces, estamos ante obras de Estado, prioritarias, custeadas con diñeiro público.

Estas actuacións das que falamos hoxe foron aprobadas na etapa de goberno do Partido Popular e trala moción de censura, son adxudicadas agora na etapa de Goberno do Partido Socialista. Previsiblemente á súa conclusión as responsabilidades de Goberno estarán noutras mans, pero iso dependerá dos electores.
O realmente importante é que as obras avancen e que os cidadáns moi pronto as gocen e teñan unha movilidade ferroviaria coa maior calidade e seguridade.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo celso.delgado@congreso.es
Recibirá resposta