lunes, 22 de octubre de 2018

Adxudicada a redacción dos proxectos de supresión de 36 pasos a nivel na liña Ourense-Monforte-Lugo


O pasado 2 de xaneiro de 2018 Adif licitaba, por importe de 2.845.530,1 euros (IVE engadido), aa redacción dos proxectos de supresión de 36 pasos a nivel na liña de ancho convencional Ourense-Monforte-Lugo.

Así se cumpría o compromiso do Ministerio de Fomento – entonces dirixido por Íñigo de la Serna - de executar actuacions de mellora do trazado existente entre Ourense e Lugo.

Da citada nova facía referencia nunha entrada deste Blog.


Neste sentido lembrar que o pasado 7 de maio de 2018 celebrouse en Lugo unha importante reunión na que Ministro de Fomento,Íñigo de la Serna, en presenza do presidente Alberto Núñez Feijóo, da alcaldesa de Lugo e doutras autoridades presentou as actuacións previstas para a conexión ferroviaria  entre Ourense e Lugo. Nela falou da situación actual do traxecto que ten 117 km e divídese en dous tramos diferenciados: Ourense-Monforte de Lemos de 46 km con vía única electrificada e Monforte de Lemos-Lugo de 71 km e vía única sen electrificar e que inclúe a variante da Pobra de San Xiao. Conta cun amplo conxunto de estruturas: 73 Pontes, 8 Túneles, 94 Desmontes e 56 Terrapléns. Explicou, E nesa reunión explicou as actuacións que estaban en desenvolvemento para a supresión e protección de pasos a nivel.

Desa reunión facía referencia nunha entrada deste Blog.


Pois ben, hoxe coñecemos que oito meses despois Adif informa que adxudicou, por importe global de 1.816.991,53 euros (IVE engadido), distribuidos en 9 lotes e cun prazo de execución de 10 meses, a redacción dos proxectos de supresión dos citados 36 pasos a nivel.

Na súa nota informativa dí que “el trabajo a desarrollar parte de la necesidad de suprimir los pasos a nivel existentes en este trayecto, de forma que sea posible una mejora sustancial de los parámetros tanto de seguridad como de confort y tiempos de viaje.

Las actuaciones a realizar están asociadas a las condiciones y futuros parámetros de explotación que se plantean para el trayecto Ourense-Monforte de Lemos-Lugo, establecidos por los estudios desarrollados para la implantación de la nueva red ferroviaria de Galicia, y tendrán en cuenta tanto la actual geometría del trazado de la línea como la existencia de determinados elementos ubicados en el trayecto indicado.

En este contexto, es preciso disponer de los proyectos constructivos que integren toda la información necesaria para llevar a cabo las obras de supresión de cada uno de los 36 pasos a nivel ubicados en diferentes puntos del trayecto Ourense-Monforte-Lugo.

De este modo se cumple el compromiso del Ministerio de Fomento de ejecutar actuaciones de mejora del trazado existente entre Ourense y Lugo.

Los trabajos de redacción se han dividido en 9 lotes. Las empresas adjudicatarias de cada uno de ellos son las siguientes:

- Lote 1 (término municipal de Monforte de Lemos): Andes Ingenieros Consultores, por importe de 225.796,77 euros.

- Lote 2 (términos municipales de Sober en Lugo y Ourense): Cemosa, por importe de 206.331,9 euros.

- Lote 3 (término municipal de Monforte de Lemos): Bac Engineering Consultancy Group, por importe de 141.173,4 euros.

- Lote 4 (término municipal de Sarria): Typsa, por importe de 217.053,43 euros.

- Lote 5 (término municipal de Sarria): Typsa, por importe de 183.481,98 euros.

- Lote 6 (término municipal de Sarria): Fhecor Ingenieros Consultores, por importe de 221.914 euros.

- Lote 7 (término municipal de Lugo): Incosa, por importe de 213.696,96 euros.

- Lote 8 (término municipal de Lugo): G.O.C., Consultoría e Ingeniería, por importe de 213.390,69 euros
- Lote 9 (término municipal de Lugo): Saitec, por importe de 194.152,4 euros.”

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo celso.delgado@congreso.es
Recibirá resposta