domingo, 14 de octubre de 2018

Vendo a traza do futuro tramo da A-76 entre A Veiga de Cascallá – O Barco de Valdeorras

Aproveito a mañá deste domingo para facer un percorrido no meu coche desde Ourense ata  Rubía pola estrada Nacional 120.
N-120 ás portas de O Barco

O obxecto era ver con detalle o trazado que comprenderá o primeiro tramo da futura Autovía Ponferrada – Ourense (A-76), o que vai desde A Veiga de  Cascallá – O Barco de Valdeorras.

Recordo que o Ministerio de Fomento aprobou o 10 de maio de 2018 o expediente de información pública do proxecto do citado trazado que ten unha lonxitude de 8,5 quilómetros, e un orzamento estimado para a execución ascende a 41,85 millóns de euros, IVE incluído. 

Características técnicas 

PK.455: inicio do tramo A Veiga-O Barco
O proxecto consiste no desenvolvemento da solución aprobada do estudo informativo, que prevía a duplicación da  N-120 entre os seus actuais puntos quilométricos 445,0 e 453,3, fóra dun tramo intermedio de 1,1 quilómetros en variante para poder encaixar a ligazón intermedia coa estrada autonómica  OU-622 e de acceso ás localidades da Veiga de  Cascallá e Rubiá, mantendo as características funcionais do tronco da autovía e respectando a área de protección integral dun xacemento arqueolóxico presente na zona. 

A nova autovía contará con dúas calzadas compostas 2 carrís de 3,50 metros, separadas por unha mediana de ancho mínimo de 5,50 metros. As beiravías exteriores serán 2,50 metros e interiores de 1,00 metro. 

Ligazón da N-120 con Rubía e A Veiga de Cascallá
Finalmente, o proxecto contempla a execución dunha ligazón coa estrada autonómica  OU-622 e de acceso ás localidades de Rubiá e da Veiga de  Cascallá, a adaptación dos ramais da remodelación da ligazón de acceso ás localidades do Barco e Vilanova de Valdeorras previsto no proxecto: “Conexión entre as estradas  N-120 e  N-536. Tramo: Sobradelo – O Barco de Valdeorras”, así como a reposición mediante seis pasos superiores e tres pasos inferiores de todas as estradas e camiños que crucen a traza garantindo a permeabilidade transversal da infraestrutura.

Para este tramo da autovía A-76 hai unha partida nos  PGE 2018 de 3  millóns de euros para poder completar o proxecto e unha vez aprobado, licitar as obras.

O xoves 18 formularei na Comisión de Fomento do Congreso unha pregunta parlamentaria ao Goberno interesándome precisamente pola licitación das obras deste primeiro tramo e coa finalidade de urxir ao Ministerio de Fomento a que axilice a aprobación deste proxecto.

Antecedentes.

Convén rememorar os antecedentes históricos desta estrada: 
O Ministerio de Fomento, na etapa de Magdalena Álvarez, adxudicou o 22 de decembro de 2005 á empresa  PROINTEC, S. a. a redacción do estudo informativo do tramo Ponferrada-Ourense da autovía A-76 que se sitúa nas provincias de Ourense, Lugo e León.

En decembro de 2011, a situación administrativa desta  autovía era a seguinte: O Estudo Informativo levaba en redacción máis de 6 anos . E o expediente do estudo atopábase pendente de Declaración de Impacto Ambiental ( DIA) desde facía máis de 3 anos (Remisión a Medio Ambiente do expediente para obtención da  DIA: 16-10-2009). 

Na etapa de Goberno do partido Popular producíronse importantes avances. Por resolución do Secretario de Estado de Medio do 24 de xullo de 2013 emitiuse a declaración de impacto ambiental da autovía A-76 entre Ourense e Ponferrada, publicada no Boletín Oficial do Estado o 14 de agosto de 2013.

E unha vez obtida a  DIA, o Ministerio de Fomento procedeu á aprobación do expediente de información pública e definitiva do estudo informativo desta autovía en decembro de 2013 (BOE do 8 de febreiro de 2014). O trazado seleccionado minimiza os impactos ambientais (inclúe dous novos túneles artificiais, un axuste da  boquilla do túnel de  Biobra (lado Ourense), e algúns muros e ampliacións de viadutos que evitarán afeccións ao Parque Natural Parque Natural da Serra dá  Enciña dá Lastra).

A Serra da Enciña da Lastra
A finais de 2014 -mediante unha encomenda de xestión a  INECO- iniciouse a redacción do Proxecto do tramo da Veiga de  Cascallá – O Barco de Valdeorras (Este) Finalizou a redacción en 2016. 

E como dixen, finalmente aprobouse o 10 de maio de 2018 o expediente de información pública do proxecto do citado trazado.

Citar tamén que  ctualmente atópase en proceso de resolución de alegacións o tramo  Villamartín da Abadía – Requejo xa que o 19 de marzo de 2018 publícase no BOE  a Resolución pola que se aproba provisionalmente o proxecto de trazado e somete a información pública.


E está en redacción o proxecto do tramo intermedio situado entre Requejo e A Veiga de  Cascallá, nas provincias de León e Ourense, e o 7 de setembro de 2018 procedeuse á adxudicación e formalización o contrato de servizos para redactar o proxecto do tramo Monforte Este- Babela (variante de Monforte de Lemos), na provincia de Lugo. 

Farei todo o que estea nas miñas mans para impulsar a licitación das obras do primeiro tramo desta autovía que é tan necesaria para a mobilidade de todos, especialmente de valdeorreses e bercianos, xa que a actual  N-120 nese tramo ten unha importante intensidade de tráfico, especialmente pesado.


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo celso.delgado@congreso.es
Recibirá resposta