sábado, 29 de septiembre de 2018

A información pública o "Estudo Informativo do Proxecto da Nova Estación Intermodal de Ourense"

Pública hoxe o BOE o anuncio da Subdirección Xeral de Planificación Ferroviaria polo que se somete a información pública o "Estudo Informativo do Proxecto da  Nova Estación Intermodal de Ourense" que dá conta de que con data 7 de setembro de 2018, a Secretaría Xeral de Infraestruturas  resolveu aprobar  provisionalmente o "ESTUDO INFORMATIVO DO PROXECTO NOVA ESTACIÓN INTERMODAL DE OURENSE", e iniciar o proceso de información pública e audiencia de administracións do devandito estudo.

En virtude da aprobación provisional do estudo e conforme ao disposto no artigo 5.5 da vixente Lei 38/2015 do Sector Ferroviario, sométese a información pública devandito estudo por un período de 30 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao de publicación do presente anuncio no Boletín Oficial do Estado, para ser examinado polas persoas que o desexen, quen poderá formular observacións sobre a concepción global do trazado, na medida en que afecte o interese xeral.

Con este obxecto, a documentación completa poderá ser consultada a través de internet, na dirección:


https://www.fomento.es/ferrocarriles/estudios-en-tramite/estudos-e-proxectos-en-tramiteSi desexa facer algún comentario poder enviar un correo celso.delgado@congreso.es
Recibirá resposta