viernes, 28 de septiembre de 2018

Un paso adiante para o financiamento e execución do novo aparcadoiro para turismos integrado na futura estación intermodal Ourense


Coñecemos hoxe pola referencia publicada na web da Moncloa, que o Consello de Ministros celebrado hoxe autorizou a firma dun convenio entre  Adif Alta Velocidade, Xunta de Galicia e Concello de Ourense para o financiamento e execución do novo aparcadoiro para turismos integrado na futura estación intermodal Ourense.

A construción do aparcadoiro está contemplada no Convenio Marco de Colaboración, asinado o 22 de xuño de 2016 entre o Ministerio de Fomento, a Xunta, o Concello de Ourense e  Adif AV, para o desenvolvemento da futura estación intermodal de Ourense e a súa contorna urbana.

Na reunión da Comisión de Seguimento do Convenio Marco de Colaboración celebrada o 17 de outubro de 2017 en Santiago de Compostela, acordouse que  Adif AV licitará e executará a obra do aparcadoiro subterráneo obxecto deste convenio.

O investimento total estimado é de 7.044.922,50 euros (IVE incluído).  Adif AV asumirá un 33% do orzamento sen IVE (1.921.342,50 euros) máis o 100% do IVE como promotor do contrato (1.222.672,50 euros), o que representa un investimento total de 3.144.015 euros.

Pola súa banda, a Consellería de  Infraestruturas e  Vivenda da Xunta achegará o 67% do investimento total sen IVE, é dicir, 3.900.907,50 euros.

Contido do convenio

En virtude do convenio autorizado para a construción do aparcadoiro da intermodal de Ourense,  Adif AV comprométese a:

     Licitar, adxudicar, executar e dirixir as obras do novo aparcadoiro, de acordo co proxecto básico e de execución redactado pola Xunta.
     Financiar o 33% (sen IVE) das obras e asistencias técnicas necesarias, así como financiar o total do IVE das devanditas obras e asistencias.
     Asumir a explotación, mantemento, conservación e demais dereitos e obrigacións inherentes á condición de titular do aparcadoiro.
Pola súa banda, a Consellería de  Infraestruturas e  Vivenda da Xunta encargarase de:
     Redactar, supervisar e aprobar, en coordinación con  Adif, o proxecto construtivo do novo aparcadoiro, tomando como base o proxecto básico redactado en 2017.
     Entregar a  Adif AV devandito proxecto construtivo para que proceda á licitación das obras.
     Financiar o 67% (sen IVE) das obras e asistencias técnicas necesarias.
Por último, o Concello de Ourense comprométese a cumprir coas obrigacións derivadas da tramitación do Proxecto do novo aparcadoiro para turismos integrado na estación intermodal de Ourense", de acordo coa lei autonómica 3/2016, do 1 de marzo, de medidas en materia de proxectos públicos de urxencia ou excepcional interese.

Novo aparcadoiro

O novo aparcadoiro localizarase na praza fronte á estación ferroviaria e xunto á nova estación de autobuses, garantindo o efectivo intercambio modal para os usuarios.

Será unha infraestrutura subterránea, desenvolvida en dúas plantas, e terá capacidade para ao redor de 300 prazas. Sobre o novo aparcadoiro levará a cabo unha reordenación da praza da estación, incluíndo bolsa de taxis, zonas de parada momentánea, aparcadoiro de motos e bicicletas, etc.

O resultado final deste espazo liberado de vehículos será unha nova praza peonil cuberta na fronte da estación actual, que funcionará como  nodo intermodal e gran espazo público representativo, conectando a estación de ferrocarril, a nova estación de autobuses, o novo aparcadoiro subterráneo e a nova pasarela peonil urbana entre os barrios de "O Vinte e un" e "A Ponte".

O proxecto básico do novo aparcadoiro recolle tamén a dotación dun aparcadoiro provisional durante as obras de construción do subterráneo definitivo. Este aparcadoiro provisional estará situado nos terreos da futura estación de autobuses.

Estación intermodal de Ourense

A nova estación ferroviaria de Ourense, cun investimento previsto de 140 millóns de euros (IVE incluído) financiados por  Adif Alta Velocidade, está integrada dentro dunha estratexia global urbana nun espazo intermodal, onde se situará tamén a estación de autobuses, a cargo da Xunta de Galicia.

O proxecto da estación ferroviaria de Ourense baséase no deseño do prestixioso equipo de arquitectos de  Foster &  Partners, no que tamén participaron o estudo ourensán de Juan Carlos  Cabanelas e a enxeñería pública  Ineco.

O deseño mellora a permeabilidade da cidade mediante conexións peonís e rodadas, e unha nova praza como espazo público de reunión, así como un edificio máis amplo para viaxeiros.Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo celso.delgado@congreso.es
Recibirá resposta