viernes, 21 de septiembre de 2018

Apoiando na Comisión de Fomento, a mellora e aumento dos servizos ferroviarios do Eixo Atlántico

Onte debatemos na Comisión de Fomento do Congreso unha proposición non de lei relativa á necesidade de aumentar os servizos ferroviarios do  Eixo Atlántico. Unha iniciativa rexistrada en setembro de 2016 da que era autor é o Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En  Comú  Podem-En Marea.


Foi defendida pola deputada galega Alexandra Fernández, que comezou a explicar en primeiro lugar unha  autoemenda presentada fai menos de corenta e oito horas.

Dixo que nos últimos tempos autoridades lusas manifestaron “ que Portugal estaba disposta a abordar a prolongación do eixo ferroviario ata a fronteira con Galicia, o que establece unha nova axenda urxente para que eixo atlántico prolónguese desde Galicia ata a súa fronteira con Portugal”. E en segundo lugar referiuse ao incumprimento dos prazos na instalación do  ERTMS. 

Aludiu ao que consideraba “dous grandes problemas que resolver que son, por unha banda, que nestes momentos é unha rede illada, é unha arteria que só realiza o tramo Coruña-Vigo cando en realidade tería que estar a realizar o tramo Ferrol-O Porto, e o outro gran problema que ten é de frecuencias, de  intermodalidad, en definitiva, que non ten unha capilaridade.” Pediu “unhas cadencias máis similares ao que sería un proximidades, que é case como se utiliza, e tamén que se adapte aos usos, que se teña en conta os desprazamentos dos estudantes os fins de semana, porque hai colapsos enormes, e que se teñan en conta os horarios dos traballadores”. 

Logo puxo de relevo as oportunidades que tería para o noroeste ibérico “o desenvolvemento do eixo ferroviario facía Portugal que axudaría a gañar masa crítica e a definir un papel forte na fachada atlántica.” 

E sinalou que a primeira obra que habería que levar a cabo para poder desenvolver esa conexión do eixo atlántico con Portugal é o saída sur de Vigo, de forma que houbese unha conexión continua entre Coruña e O Porto.” 

Finalmente pediu un maior compromiso e axilidade para que se instale o sistema de seguridade  ERTMS no eixo atlántico.

Logo procedeu a defensa dunha emenda do Grupo Socialista, a cargo do deputado Guillermo Meijón, que manifestou estar “bastante de acordo coa proposición non de lei fundamentalmente coa proposta inicial” coincidindo en “que se debe facer un estudo por parte do Goberno para poder realizar unha análise pormenorizada entre os servizos e as frecuencias dun eixo atlántico que funciona moitas veces como tren de proximidade entre as principais cidades de Galicia”. 

Con respecto aos dous puntos novos da  autoemenda,  Mejión expresou a importancia que ten o saída sur ferroviaria de Vigo, e que a extensión do  Eixo Atlántico, é un  tema propio de políticas de Estado e o diálogo co país veciño os que poden lograr que isto se faga.

E logo falou Celso Delgado en nome do Grupo Popular e dixen: 

“Certamente, dona Alexandra, esta iniciativa tivémola que debater no mes de maio, aínda que non foi posible levala a cabo, pero sempre é interesante retomar o debate sobre un corredor ferroviario que a min persoalmente éncheme de orgullo que teñamos en funcionamento desde o ano 2015, que pechásemos o ano 2017 con máis de 3,6 millóns de pasaxeiros, que sabemos que as cifras de ocupación e de utilización polos usuarios seguiron crecendo no primeiro semestre deste ano 2018 e que estamos convencidos de que contribuíu moitísimo á dinamización da economía de todas as grandes cidades que ven afectadas por este corredor: A Coruña, Santiago,  Vilagarcia de Arousa, Pontevedra e Vigo. 

Neste sentido, da mesma maneira que este deputado apoiou ao Goberno popular, como agora que fago a leal oposición, estamos dispostos a apoiar esta iniciativa. Imos facer porque cremos que todo servizo público ferroviario é mellorable e que certamente hai oferta en determinadas franxas horarias e en determinados días que poden claramente mellorarse. Sabemos que Renfe, e especialmente Renfe Galicia e os seus responsables, fan un esforzo para atender a demanda da mellor maneira posible. 

Por exemplo, hoxe venres collín a folla de Renfe entre a gran cidade de Vigo e a gran cidade de Santiago, a capital, e vexo que hai nada menos que dezaoito servizos, once deles de media distancia e sete rexionais, pero é certo que hai algunha franxa horaria na que hai que esperar un certo tempo para obter unha oportunidade de viaxe, o cal é mellorable. Así que  nos parece ben, como lle pareceu ben ao Parlamento de Galicia o 3 de outubro de 2017, que por unanimidade acordou instar o Goberno a incrementar frecuencias, a axustar horarios ao ritmo que as demandas e necesidades que os cidadáns requiran

Si, cremos que deben axustarse ao ritmo e ás demandas dos cidadáns e confiamos na xestión de Renfe en Galicia para facer este labor, así que non me parece mal facerlles un recordatorio e unha petición. Nese sentido vai a nosa emenda, na que tamén pedimos que se faga unha referencia ao axuste destes servizos do corredor do  eixo atlántico ao outro corredor ferroviario de importancia, que é o corredor Ourense-Santiago-A Coruña, porque a integración de horarios fai que esa Galicia global, esa Galicia única que nós defendemos desde o punto de vista da mobilidade, fágase realidade.

Termino, señor presidente. Onte mesmo no debate desta proposición non de lei introduciu vostede dous temas que estaban á marxe e sobre os que non vou deixar de posicionarme. Respecto ao sistema  ERTMS no corredor, nós estamos a esperar a que estes traballos que hai tempo que están adxudicados conclúan. Sabemos das dificultades que está a haber. É unha cuestión técnica, é unha cuestión moi profesional, é unha cuestión de seguridade e nós queremos que estea lista canto antes, pero queremos que se faga co máximo rigor e por suposto coa vixilancia e o control da Axencia Estatal de Seguridade Ferroviaria. Non temos ningún problema en apoiar que se incentive a culminación desta instalación.

En relación co saída sur de Vigo, leste é un tema que daría para un debate moi amplo e propóñolle que o fagamos noutra ocasión. En calquera caso, comparto o que di o señor Meijón, e é que estamos ante unha infraestrutura que vincula a dous Estados. É certo que onde existiron os paróns foi fundamentalmente na nosa querida nación irmá, Portugal, que atravesou algunha situación económica moi aguda que a obrigou a retardar obxectivos que tiña en curso. Neste sentido, congratulámonos de que a súa situación mellorase e de que haxa mellores perspectivas. Nós sabemos que este corredor atlántico debe terminar loxicamente en Portugal. Nós queremos estar mellor enlazados aínda con Porto que como estamos na actualidade. Aínda está a se electrificar e estase actuando nas vías na parte portuguesa que recentemente foron adxudicadas, e nós apoiamos ese saída sur de Vigo, pero esta debe formar parte, como di o señor Meijón, dunha formulación conxunta entre Estados. Sen ningunha dúbida, ese é un obxectivo no que vimos traballando e seguiremos traballando. Gustarame ver o texto  transaccionado para podelo apoiar se é posible na súa integridade.

Finalizado o debate, entre estes tres intervintes acordamos un texto  transaccionado, que votamos e obtivo o respaldo de 36 deputados e unha soa abstención.


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo celso.delgado@congreso.es
Recibirá resposta