jueves, 2 de agosto de 2018

En xullo a Seguridade Social acada a maior cifra global de ocupados do últimos dez anos

A afiliación media á Seguridade Social alcanzou no conxunto de España 19.042.810 ocupados en xullo, a maior cifra global do últimos dez anos. Hai que remontarse ata agosto de 2008 para atopar un dato superior ao rexistrado este último mes (19.137.556). En xullo, o sistema sumou 35.819 persoas (o 0,19%). O dato desestacionalizado avanza en 5.785 ata os 18.806.613 ocupados.

En termos interanuais, o mes de xullo pechou cunha media de 553.481 afiliados máis, o 2,99%, a creación de emprego mantense, por tanto, en cifras superiores ao medio millón.

Recuperáronse 2.892.063 de empregos afiliados dos que se destruíron durante a crise, é dicir, o 86,5% dos perdidos.

O número de mulleres ocupadas sitúase en 8.740.016  e o de homes, en 10.302.794.

O número de traballadores estranxeiros afiliados ao sistema supera os dous millóns (2.020.430).

BALANCE RESPECTO AO MES ANTERIOR

O Réxime Xeral rexistrou un incremento de 40.029 persoas (0,26%) e suma un total de 15.704.129. En xullo, creceu a afiliación en case todos os sectores económicos, especialmente en Actividades Sanitarias e Servizos Sociais con 49.056 (3,30%); Comercio e Reparación de Vehículos de Motor e Motocicletas con 42.615 (1,76%); Hostalería, 33.504 (2,41%); Actividades Administrativas e Servizos Auxiliares, 19.415 (1,48%); e Industria Manufactureira, 10.283 (0,56%).

En canto ao Sistema Especial Agrario, finalizou con 45.709  afiliados medios menos (-5,81%), condicionado principalmente pola finalización de importantes campañas agrícolas por exemplo a do amorodo en Huelva. Sitúase en 741.360 persoas. Pola súa banda, o Sistema Especial do Empregados do  Fogar descendeu en 3.571 (-0,85%) e  totaliza 415.798 ocupados.

O Réxime de Autónomos rexistra 3.267.169 persoas, tras descender en 6.389 (-0,20%) no último mes. 

Respecto ao Réxime Especial do Mar, suma 2.222 ocupados (3,31%) ata situarse en 69.303  ocupados. Finalmente, o Carbón está constituído por 2.209 afiliados medios tras restar 42 persoas.

Por territorios, o número de afiliados creceu en xullo en 10 das Comunidades Autónomas. Os cinco maiores incrementos en termos absolutos corresponden a Galicia (15.046), Cataluña (14.815),Baleares (11.073) e Castela e León (10.671). No lado contrario, os maiores descensos encabézanos Andalucía (-19.367) e a Comunidad de Madrid (-13.195).

RESPECTO DE 2017

En relación ao ano pasado, o Sistema gañou 553.481 ocupados, o 2,99%. En concreto, destaca o bo comportamento do Réxime Xeral, que incorpora 516.046 traballadores (3,40%). Un crecemento que alcanza o 3,77% se falamos do Réxime Xeral propiamente devandito (sen Agrario nin Fogar).

No Réxime Especial de Traballadores Autónomos hai que sinalar que a taxa aumentou máis dun punto (1,15%), o que se traduce nun crecemento de 37.265 persoas. O Réxime do Mar creceu un 0,90%  (619) e o Carbón rexistrou descenso de 449 (-16,89%).

En termos anuais a ocupación avanza en todas as provincias e Comunidades Autónomas. Destacan  porcentualmente os incrementos de Madrid (4,01%), Canarias (3,82%), a Comunidade Valenciana (3,75%), Navarra (3,45%), Castela-A Mancha (3,39%) e Baleares (3,08%).

Galicia:

O número medio de afiliados á Seguridade Social situouse o pasado xullo en 1.021.545 ocupados, cifra que supuxo un aumento de 15.046 persoas afiliadas máis respecto ao mes anterior (1,49 %). Unha cifra que non se alcanzaba desde xullo de 2011, hai 7 anos.

A afiliación ao Réxime Xeral terminou xuño con 785.790 afiliados medios, o Réxime de Autónomos con 214.249 afiliados medios, e o Réxime do Mar finalizou con 21.507 afiliados medios

A Comunidade galega segue creando emprego cun aumento das afiliacións no último ano do 2,50 %, é dicir, 24.947 máis, É a maior subida dende 2007.

Ourense:

O número medio de afiliados á Seguridade Social situouse o pasado xullo en 104.404 ocupados, cifra que supuxo un aumento de 1.377 persoas afiliadas respecto ao mes anterior (1,34 %). 

En términos anuais, a afiliación no total do Sistema rexistrou nesta provincia un incremento de 2.150 ocupados, (2,10 %). 


A afiliación ao Réxime Xeral terminou xuño con 79.473 afiliados medios e o Réxime de Autónomos con 24.931 afiliados medios.