jueves, 26 de julio de 2018

Trasladando ao novo equipo do Ministerio de Fomento as peticións de Ourense en materia de Estradas

Mantiven esta mañá unha reunión de traballo no Ministerio de Fomento co novo Director General de Carreteras, Francisco Javier Herrero Lizano.

Falei dos proxectos de estradas que afectan á provincia de Ourense.

Variante de Ourense, no tramo entre  Eirasvedras e Quintela: Solicitei que anuncie xa o Ministerio a conclusión do proxecto de construción do citado tramo e que previa supervisión procédase á súa licitación antes de que finalice 2018.

Conexión da  N-120 e a  N-536 no Barco de Valdeorras: Solicitei que xa que ten todos os trámites cumpridos e orzamento de 3,00  M€ procédase á licitación das obras desta circunvalación antes de que finalice 2018.

Autovía A-76 Ponferrada – Ourense, tramo entre A Veiga de  Cascallá – O Barco de Valdeorras. Tendo en conta que o 10 de maio de 2018 o BOE publicou o anuncio de aprobación do expediente de Información Pública e que os  PGE de 2018 contemplan unha partida de 3,00  M€, solicitei que se completará o proxecto e unha vez aprobado licítense as obras.
Viaduto de Éntoma na N-120

Autovía A-56 Ourense-Lugo: Lembrei a visita que o 28 de maio de 2018 fixeron alcaldes e empresarios interesados nesta estrada, ao Ministerio de Fomento para falar da necesidade de impulsar as obras en curso do tramo entre  Sanmartiño e A Barrela e impulsar as obras doutros tramos. Solicitei que se intensificase o ritmo das obras para as que nos  PGE-2018 hai unha consignación de 10,76  M€ e así se cumpra o obxectivo de acabalas a mediados de 2019. E demandei seguir avanzando nos proxectos dos demais tramos da A-56 ata  Cambeo e en Lugo, ademais do impulsar o proxecto do intercambiador de Guntín, actualizar todos os demais proxectos á normativa de estradas nos que sexa necesario. Tamén pedín que se programe unha nova reunión para setembro de 2018 coa finalidade de repasar a evolución desta estrada.

Senllas Peonís en  Razamonde: Para esta actuación que ten unha partida de 260.000 nos  PGE de 2018 e toda vez o proxecto está aprobado solicitei que se proceda á súa inmediata licitación.

Conservación de Estradas e Rehabilitación de firme na A-52, na  n-525, na  N-120 en diversos tramos da provincia de Ourense: trasladeille a necesidade de intensificar as obras de conservación da rede provincial que  require de actuacións urxentes, especialmente de firmes. 


Tamén lle falei da necesidade de actuar na mellora da Seguridade Viaria na intersección de  Ribela  N-525,  pk. 244,36 en Coles, onde está proxectado un paso subterráneo para o que se contemplan nos  PGE 2018 unha partida de 500.000  €.

E pedinlle que se execute a remodelación da ligazón da  N-120 na Rúa de Valdeorras, para os que os  PGE de 2018 contemplan unha partida de 500.000  €.

O Sr. Herrero recibiu o documento con estas peticións e comprometeuse a estudalo.Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta.