viernes, 27 de julio de 2018

Rexeitado polo Congreso o Teito de gasto

O Pleno do Congreso dos Deputados reuniuse este venres en sesión extraordinaria para debater e votar o acordo do Goberno polo que se fixan os obxectivos de estabilidade orzamentaria e de débeda pública para o conxunto de Administracións Públicas e de cada un dos seus subsectores para o período 2019-2021 e o límite de gasto non financeiro do Orzamento do Estado para 2019. Devandito acordo foi rexeitado con 88 votos a favor, 172 en contra e 81 abstencións. 

O artigo 15 da Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira establece que "o acordo do Consello de Ministros no que se conteñan os obxectivos de estabilidade orzamentaria e de débeda pública remitirase ás Cortes Xerais acompañado das recomendacións e do informe aos que se refiren os apartados 4 e 5 deste artigo".

"En forma sucesiva e tras o correspondente debate en Pleno, o Congreso dos Deputados e o Senado pronunciaranse aprobando ou rexeitando os obxectivos propostos polo Goberno", engade. "Se o Congreso dos Deputados ou o Senado rexeitan os obxectivos, o Goberno, no prazo máximo dun mes, remitirá un novo acordo que se someterá ao mesmo procedemento".

Teito de gasto

O acordo de estabilidade orzamentaria, aprobado o pasado venres, 20 de xullo, polo Consello de Ministros, inclúe o límite de gasto non financeiro, coñecido como teito de gasto, para os Orzamentos Xerais do Estado de 2019, que non é sometido a votación, e que se sitúa en 125.064 millóns de euros, o que supón un incremento do 4,4 por cento respecto ao de 2018.

O Goberno contempla para o conxunto das Administracións Públicas un déficit máximo do 1,8 por cento do PIB en 2019, do 1,1 por cento para 2020 e do 0,4 por cento para 2021. Na desagregación por administracións públicas, o da Administración Central e o das comunidades autónomas reduciranse ata lograr o déficit cero en 2021. Para as entidades locais contémplase o equilibrio orzamentario en todo o período e para a Seguridade Social reducirase do 1,1 en 2019 ao 0,9 en 2020 e 0,4 en 2021.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 

Recibirá resposta.