martes, 31 de julio de 2018

Licitada a a subministración e transporte de aparellos de dilatación para a LAV a Galicia e outras liñas


Publica hoxe o BOE un Anuncio de licitación de: ADIF Alta Velocidade - Consello de Administración, que ten por obxecto a subministración e transporte de aparellos de dilatación para as liñas de alta velocidade: Madrid-Galicia, León-Asturias e Madrid-Estremadura fase II.

O contrato ten un valor estimado: 6.725.402,24 euros e a duración do mesmo é de 16 meses.

Estes elementos teñen como principal función absorber, total ou parcialmente, os efectos das variacións de temperatura, permitindo así os movementos de dilatación e contracción dos carrís, polo que constitúen un elemento esencial para garantir os óptimos parámetros de calidade de rodaxe e continuidade de vía en puntos singulares da infraestrutura, como viadutos.

Os aparellos de dilatación de vía garanten o mantemento do ancho do tendido férreo fronte a cambios de temperatura. Están formados basicamente por un mecanismo composto por dúas barras de aceiro que se deslizan unha sobre outra nun lugar no que se practicaron unhas seccións en diagonal nos raíles. 

O seu obxectivo é compensar as posibles dilatacións que se producen nos carrís ante cambios considerables de temperatura.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/31/pdfs/BOE-B-2018-39644.pdf


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta.