domingo, 27 de mayo de 2018

Sobre o vindeiro Pleno do Congreso dos Deputados

O Pleno do Congreso dos Deputados debaterá a semana que vén a toma en consideración de dúas proposicións de lei sobre protección por desemprego, presentada polo grupo de Unidos Podemos- ECP- EM, e de modificación da Lei Reguladora de Facendas Públicas, rexistrada polo grupo Popular.

A primeira sesión arrincará o martes ás 15:00 horas co debate sobre a toma en consideración da proposición de lei de Unidos Podemos. Con esta iniciativa, o grupo confederal pretende reforzar a protección por desemprego en dous grupos sociais que consideran especialmente vulnerables en materia laboral: as mulleres e novas. Para iso a proposta contempla estender a protección por desemprego a actividades que ata agora estiveron fóra da mesma, como as traballadoras do fogar, e facer máis fácil o acceso aos menores de 30 anos, que para cobrar o paro terían que cotizar 180 días en lugar dos 360 actuais. 

Despois deste debate, tomarase en consideración a proposición de lei do grupo Popular para modificar o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004. A lei ten como obxectivo emendar o anterior texto despois de que o Tribunal Constitucional declarase inconstitucionais os artigos 107.1, 107.2a) e 110.4 ao someter a tributación situacións onde non se producían incrementos de valor. Desta forma, o grupo Popular pretende que estes erros eméndense de forma expresa, mentres que a reforma global do sistema de financiamento local segue sendo desenvolvida pola Comisión de Expertos creada polo Goberno.

No que respecta ás proposicións non de lei, o grupo de Unidos Podemos- ECP- EM defenderá unha iniciativa na que insta o Goberno a eliminar os límites que supón a taxa de reposición nas Administracións Públicas, recuperar o poder adquisitivo perdido polo persoal público e realizar unha oferta pública de emprego extraordinaria, entre outras. 

Pola súa banda, a  PNL do PSOE reclama ao Goberno que desenvolva un programa específico para a mellora e promoción do Persoal Docente e Investigador (PDI) universitario. Este programa, que debería acordarse previamente co Consello de Universidades e a Conferencia Xeral de Política Universitaria, dispoñería o aumento da oferta de prazas de persoal docente e investigador convocadas polas universidades e a creación de programas específicos para atraer aos mozos investigadores que traballan actualmente no estranxeiro.

Mocións consecuencia de interpelacións urxentes e creación de  subcomisión

Na sesión do martes tamén se debaterán catro mocións consecuencia de interpelacións urxentes dos grupos. A primeira dela será a de EH- Bild relativa á postura do Goberno en relación ás transferencias pendentes en materia de Seguridade Social referentes ao desenvolvemento lexislativo e a execución da lexislación básica do Estado e a de xestión do réxime económico da Seguridade Social.

Tras ela, o PNV defenderá a súa moción sobre as medidas para adoptar para paliar a situación consecuencia do incremento do número de  MENAS (Menores Estranxeiros Non Acompañados), mentres que Unidos Podemos fará o propio coa súa sobre o bloqueo da posta en marcha dos acordos da  subcomisión do pacto de Estado contra a Violencia de Xénero. Por último o grupo Socialista presentará a súa moción sobre a posición española sobre o fortalecemento da Unión Económica e Monetaria e o novo marco financeiro  plurinaual da UE 2021-2027.

A última iniciativa que debatida o martes será a proposta de crear unha  Subcomisión no seo da comisión sobre Seguridade Viaria e Mobilidade Sustentable para elaborar un informe sobre a mobilidade no noso país. 

Na sesión do mércores 30, que comezará ás 9:00 horas, celebrarase a habitual sesión de control ao Goberno coas preguntas e interpelacións urxentes dos grupos. Despois dela, o Defensor do Pobo presentará o informe no que detalla a xestión realizada durante o ano 2017 e explica a liquidación do orzamento do mesmo período.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 


Recibirá resposta.