sábado, 19 de mayo de 2018

Aprobado un Real Decreto para protexer a nosa natureza reducindo o consumo de bolsas de plástico lixeiras

Do Consello de Ministros celebrado onte, saliento a aprobación- a proposta do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente- do Real Decreto sobre redución do consumo de bolsas de plástico e polo que se crea o Rexistro de Produtores, co obxectivo de reducir o consumo de bolsas de plástico lixeiras en España,  trasponiendo ao ordenamento español a Directiva comunitaria, e crear un rexistro para reduciendo  obter información sobre as bolsas de plástico postas no mercado no noso país.

Na rolda de prensa posterior, a ministra Isabel Garcia Tejerina, explicou que este Real Decreto é un primeiro paso para liberar a nosa natureza dos residuos plásticos e sensibilizar aos consumidores da importancia de reducir o consumo de bolsas de plástico, contemplando a adopción de distintas medidas nunha normativa ambiciosa nos seus obxectivos que converte a España nun dos tres países europeos (xunto a Francia e Italia) en que se prohiben as bolsas de plástico lixeiras e moi lixeiras (salvo as  compostables), e que fai do noso país o único da UE que establece un contido mínimo de plástico reciclado para as bolsas grosas (máis de 50  micras), un sinal claro para incorporar o plástico reciclado, na liña dos principios da economía circular.

Isabel García Tejerina destacou que "este Real Decreto persegue protexer a nosa natureza como un dos principais obxectivos deste Goberno de ter un medio ambiente libre de plásticos e de residuos". 

A nova normativa é tamén realista cos sectores, aos que outorga un prazo suficiente para adaptarse aos seus preceptos; eficaz  medioambientalmente, ao introducir a obrigatoriedade de que as bolsas sexan  compostables de maneira compasada coa futura recollida separada dos  biorresiduos; e supón o primeiro paso da futura folla de ruta para os plásticos en España, e que está contemplada no borrador da Estratexia Española de Economía Circular.

Medidas concretas:

En virtude deste Real Decreto, a partir do 1 de xullo de 2018 débense cobrar todas as bolsas. Exceptúanse as bolsas moi lixeiras que se fornecen como envase primario para alimentos a granel (necesarias para evitar o desperdicio alimentario) e as bolsas grosas que teñan unha porcentaxe de plástico reciclado igual ou superior ao 70%, para fomentar o uso de plástico reciclado.

Ademais, desde o 1 de xaneiro de 2021 prohíbense as bolsas de plástico lixeiras e moi lixeiras. Exceptúanse as bolsas  compostables, compasando así a obrigatoriedade de que as bolsas de plástico lixeiras e moi lixeiras sexan só  compostables coa plena implantación da recollida separada da fracción orgánica dos residuos municipais. Desta forma, as bolsas  compostables, cuxo tratamento máis adecuado é a través de procesos biolóxicos, xestionaranse conxuntamente coa fracción orgánica presente nos residuos municipais e así se evita que se poidan mesturar con outros fluxos de residuos como os de envases de plástico.


Ademais, e para avanzar cara a unha economía circular, desde o 1 de xaneiro de 2020 as bolsas de plástico grosas deberán conter polo menos un 50% de plástico reciclado, para promover o uso de plástico reciclado. Así mesmo, prohíbense as bolsas de plástico  fragmentable, polo seu contido en aditivos que supoñen un alto impacto ambiental. Establecendo esta data, dáse marxe aos comerciantes para liquidar o seu stock e aos fabricantes para deixar de producilas.

Campañas de sensibilización:

O Real Decreto prevé outras medidas, como a realización de campañas de sensibilización, que informen sobre o contedor no que deben depositarse os residuos das bolsas de plástico,  compostables e non  compostables e sobre os efectos nocivos que supón o abandono dos plásticos no medio ambiente.


En canto ao Rexistro de Produtores, estará adscrito ao Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, e contará cunha sección dedicada aos fabricantes e importadores de bolsas de plástico, para cumprir coa obrigación de remitir anualmente a información sobre bolsas postas no mercado polos fabricantes á Comisión Europea e saber o que se pon no mercado e a súa evolución, para poder coñecer a efectividade das medidas postas en marcha e, no seu caso, expor novas solucións.

Primeiro paso para a folla de ruta para os plásticos:

Este Real Decreto supón o primeiro paso da futura folla de ruta para os plásticos en España, que se presentará proximamente e que está contemplada no borrador da Estratexia Española de Economía Circular, que prevé aprobar no verán o Consello de Ministros (actualmente estúdanse as alegacións recibidas no proceso de información pública) para avanzar cara a un desenvolvemento máis sustentable.

A Estratexia Europea de Plásticos, aprobada en xaneiro de 2018, indica un camiño para seguir ao que se sumará España. Neste sentido, a Comisión anunciou que a finais do mes de maio vai presentar unha proposta de directiva para reducir o impacto de determinados produtos de plástico no medio ambiente, que determinará os próximos desenvolvementos normativos a poñer en marcha por parte deste Ministerio.


Así, a futura folla de ruta de plásticos en España terá por obxecto evitar o seu abandono no medio ambiente; reducir a xeración de residuos de plástico; aumentar a taxa de reciclaxe e a súa reutilización; e fomentar a xeración de plástico reciclado de calidade para aumentar o seu uso en todos os sectores produtivos. Todo iso centrado nunha serie de aspectos prioritarios como a redución de produtos de plástico dun só uso, como o enxoval e as  pajitas, ou o adecuado tratamento dos residuos de  toallitas húmidas; a xestión eficaz dos plásticos de uso agrícola unha vez utilizados ou a restrición dos plásticos  fragmentables, ou a adición intencionada de  microplásticos en produtos que acaban no medio ambiente.

Toneladas de plástico nos océanos e pasos dados:

A nivel mundial terminan nos océanos todos os anos de 5 a 13 millóns de toneladas de plásticos, entre o 1,5 e o 4% da produción total (só nas augas da UE entre 150.000 e 500.000 toneladas anualmente), e as bolsas de plástico atópanse entre os dez artigos de plástico presentes nos nosos lixos mariños. O 89% das bolsas de plástico só se usa unha vez durante 12-25 minutos de media e tardan entre 100 e 500 anos en descompoñerse totalmente. 


A sociedade española ten dado pasos cara á substitución definitiva deste consumo: en España consumíanse 317 bolsas por habitante e ano en 2007 e este consumo reduciuse a 144 en 2014, pero non resulta suficiente e, mediante este Real Decreto, esténdense os seus efectos a toda a cadea de consumo incluíndo o comercio comerciante polo miúdo, grandes almacéns, distribución por internet e o resto da cadea de consumo.


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 

Recibirá resposta.