sábado, 19 de mayo de 2018

PGE: A vindeira semama terá lugar o debate plenario dos títulos, seccións e disposicións adicionais do proxecto de Orzamentos Xerais do Estado para 2018

O proxecto de Orzamentos Xerais do Estado para 2018 se  sometrá entre o luns 21 e o mércores 23 ao debate en Pleno no que cada ministro expón ante os deputados as partidas correspondentes aos seus departamentos e os grupos parlamentarios defenden os seus votos particulares e as emendas ao articulado e as seccións non incorporadas durante a tramitación na Comisión de Orzamentos, sempre que pidan mantelas vivas para volver sometelas a votación. 

A Comisión de Orzamentos reuniuse esta semana en dúas sesións celebradas o mércores 16 de maio e o xoves 17 para debater e votar o informe do relatorio e as emendas ao articulado e as seccións e elaborar o ditame dos Orzamentos Xerais do Estado. O texto do ditame, coas 257 emendas incorporadas, dos grupos Popular, de Cidadáns, do PNV e, dentro do Mixto,  UPN, Foro Asturias, Nova Canarias e Coalición Canaria, saíu adiante con 19 votos a favor e 18 en contra. 

Unha vez elaborado o ditame, resultado de incorporar ao informe do relatorio, que non modificou o texto elaborado polo Goberno, as emendas aprobadas en Comisión, o luns ás 15,00 horas reunirase o Pleno da Cámara para comezar o debate dos títulos, seccións e disposicións adicionais dos Orzamentos.

O debate renovarase o martes a partir das 9,00 horas e prolongarase durante a tarde, e de novo o mércores a partir da mesma hora. As votacións produciranse, previsiblemente, o martes e o mércores, ao mediodía e ao termo de cada xornada, segundo a ordenación do debate realizada pola Xunta de Portavoces. 

Ordenación do debate

O debate de proxecto de Orzamentos empezará o luns ás 15.00 horas cos títulos do I ao VIII, da aprobación dos orzamentos e as súas modificacións, a xestión orzamentaria, os gastos de persoal, as pensións públicas, as operacións financeiras, os entes territoriais e as cotizacións sociais; así como as seccións 06 (débeda pública) e 07 (clases pasivas). Ademais, na primeira xornada do Pleno debateranse conxuntamente as Disposicións Adicionais, Transitorias, Derogatorias e Finais e Anexos. 

O martes 22, a partir das 9,00 horas, debateranse as seccións de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital; Facenda e Función Pública; Sistemas de Financiamento de Entes Territoriais; Defensa e Fomento. En cada sección, despois da presentación do ministro intervirán os grupos para explicar as súas emendas e votos particulares. 

Tamén o martes está previsto o debate das seccións 1 a 5 e 8 a 10, que conteñen o Orzamento da Casa Real, Cortes Xerais, Tribunal de Contas, Tribunal Constitucional, Consello de Estado, Consello Xeral do Poder Xudicial,  mutualismo administrativo e contratación centralizada. A continuación, celebrarase o debate sobre as sociedades mercantís estatais, entidades públicas empresariais, fundacións e outros organismos públicos. 

Por último, o Pleno debaterá sobre as seccións 32, 25, 19, 16 e 26, correspondentes aos ministerios da Presidencia e as Administracións Territoriais; Emprego e Seguridade Social; Interior; e Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, respectivamente. 

O Pleno de Orzamentos renovarase o mércores 23 de maio, ás 9,00, coa defensa das seccións de Asuntos Exteriores, Relacións Financeiras, Xustiza, Educación, Cultura e Deporte, Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, Economía, Industria e Competitividade e o debate das emendas. 

Votación por artigos e seccións 

O debate e votación final dos Orzamentos en Pleno realizarase, de acordo co Regulamento do Congreso, diferenciando o conxunto do articulado da lei e cada unha das seccións, que para continuar a súa tramitación no Senado deben ser aprobados por maioría simple, con máis votos a favor que en contra. 

Nese caso, remítese o proxecto á Cámara Alta para iniciar unha tramitación análoga á do Congreso, na que se presentan emendas ao articulado e as seccións que se debaten en relatorio e vótanse, posteriormente, en comisión e no Pleno do Senado. Se non se inclúe ningunha emenda nin veta ao proxecto, os Orzamentos quedarán aprobados, pero no caso de que haxa modificacións ou  vetos terá que volver ao Congreso para que nunha nova sesión plenaria decida se revoga os cambios ou os mantén, ou no seu caso se levanta o veto.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 


Recibirá resposta.