domingo, 6 de mayo de 2018

Sobre o vindeiro Pleno do Congreso dos Deputados


O Pleno do Congreso dos Deputados debaterá o vindeiro xoves 10 de maio ás 9.00 horas a convalidación ou derrogación de dous Reais Decretos-Leis presentados polo Goberno. O primeiro deles modifica o texto refundido da Lei de Propiedade Intelectual para incorporar ao ordenamento xurídico español dúas directivas comunitarias. O segundo, modifica a lei de Ordenación de Transportes Terrestres en materia de arrendamento de vehículos con condutor.

O obxectivo do Real Decreto é abordar a situación de conflito existente ante o incremento exponencial das autorizacións de arrendamento de vehículos con condutor e o sector do taxi, garantindo de forma inmediata e cara ao futuro a adecuada coordinación entre normas de aplicación a dúas modalidades de transporte que, inevitablemente interactúan nun mesmo segmento do mercado, de forma que se evite calquera repercusión sobre os usuarios dos servizos e a orde pública.
O Real Decreto-Lei 2/2018, do 13 de abril, modifica o texto da Lei de Propiedade Intelectual para incorporar a Directica 2014/26/UE do Parlamento Europeo e do Consello e a Directiva (UE) 2017/1564 do Parlamento Europeo e do Consello. Con estas directivas, a Unión Europea busca harmonizar as distintas normativas dos Estados membros reguladoras das entidades de xestión para fortalecer a súa transparencia e gobernanza e a xestión dos dereitos de propiedade intelectual.
Desembocadura do Miño no Oceáno Atlántico
Posteriormente, a Cámara votará os ditames da Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionais, entre eles, o das relacións persoal do menor, feito en Estrasburgo; o de Asociación Estratéxica en materia de Desenvolvemento e Cooperación Cultural, Educativa e Deportiva entre España e Marrocos; o tratado de asistencia xudicial en materia penal entre España e Ecuador; o acordo entre España e a República de Portugal polo que se establece a liña de peche das desembocaduras dos ríos Miño e Gaudiana e delimítanse os tramos internacionais de ambos os ríos.
Toma en consideración de Proposicións de Lei
Pola súa banda, o martes 8 de maio ás partir das 15.00 horas o Pleno tomará en consideración a Proposición de Lei do Parlamento de Cataluña de reforma do Código penal para a despenalización da eutanasia e a axuda ao suicidio.
Ao tratarse dunha proposición de Lei presentada por unha Asemblea de Comunidade Autónoma, e segundo recóllese no artigo 127 do regulamento do Congreso dos Deputados, a súa tramitación parlamentaria será igual ao resto de proposicións coa única especialidade de que o Parlamento autonómico poderá enviar un máximo de tres representantes ao Congreso para para defender a iniciativa no debate.
A proposición presentada busca modificar o apartado 4 do artigo 143 do Código penal a teor do Informe sobre eutanasia e axuda ao suicidio, elaborado polo Comité Consultivo de Bioética de Cataluña en 2006 a petición do Departamento de Saúde da Generalitat. Na súa exposición de motivos arguméntase que devandito artigo impide que en Cataluña facilítese a morte digna e sen sufrimento á persoa que, en situación de sufrimento insoportable e en plena posición das súas facultades para decidir, expresa o seu desexo de morrer e solicita axuda para iso.
Ademais, o Pleno tomará en consideración a proposición de Lei presentada polo Grupo Parlamentario Popular pola que se modifica o Código penal para transponer directivas da Unión Europea nos ámbitos financeiro e de terrorismo e abordar cuestións de índole internacional.
Mocións e Proposicións non de Lei
O Grupo Parlamentario Cidadáns levará a Pleno o vindeiro martes unha Proposición non de Lei sobre a implantación dun sistema de selección e formación docente, Docente Interno Residente (DIR), baseado no MIR dos facultativos médicos.
Pola súa banda, o Grupo Popular presenta unha relativa a reforzar a Formación Profesional Dual do sistema educativo español.
Por último, o Congreso debaterá na sesión do martes as mocións consecuencia de interpelación urxente expostas polos grupos Socialista e Confederal Unidos Podemos-En Comú-Podem -En Marea sobre a situación do bloqueo administrativo e financeiro da investigación pública.
O mércores ás 9.00 horas terá lugar a habitual sesión de control ao Goberno con preguntas e interpelacións urxentes a membros do Executivo.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
 Recibirá resposta.