martes, 29 de mayo de 2018

O Pleno aproba a toma en consideración das proposicións de lei sobre protección por desemprego e facendas locais

O Pleno do Congreso dos Deputados aprobou este martes a toma en consideración de dúas proposicións de lei sobre protección por desemprego, presentada polo grupo de Unidos Podemos- ECP- EM, e de modificación da Lei Reguladora de Facendas Públicas, rexistrada polo grupo Popular.

O Pleno arrincou hoxe ás 15:00 horas co debate sobre a toma en consideración da proposición de lei de Unidos Podemos. Con esta iniciativa, o grupo confederal pretende reforzar a protección por desemprego en dous grupos sociais que consideran especialmente vulnerables en materia laboral: as mulleres e novas. Para iso a proposta contempla estender a protección por desemprego a actividades que ata agora estiveron fóra da mesma, como as traballadoras do fogar, e facer máis fácil o acceso aos menores de 30 anos, que para cobrar o paro terían que cotizar 180 días en lugar dos 360 actuais. 

Despois deste debate, tomouse en consideración a proposición de lei do grupo Popular para modificar o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004. A lei ten como obxectivo emendar o anterior texto despois de que o Tribunal Constitucional declarase inconstitucionais os artigos 107.1, 107.2a) e 110.4 ao someter a tributación situacións onde non se producían incrementos de valor. Desta forma, o grupo Popular pretende que estes erros eméndense de forma expresa, mentres que a reforma global do sistema de financiamento local segue sendo desenvolvida pola Comisión de Expertos creada polo Goberno.

No que respecta ás proposicións non de lei, o grupo de Unidos Podemos- ECP- EM defendeu unha iniciativa na que insta o Goberno a eliminar os límites que supón a taxa de reposición nas Administracións Públicas, recuperar o poder adquisitivo perdido polo persoal público e realizar unha oferta pública de emprego extraordinaria, entre outras, que quedou aprobada nos termos dunha emenda acordada con outros grupos. 

Pola súa banda, a  PNL do PSOE, aprobada nos termos dunha emenda transaccional, reclama ao Goberno que desenvolva un programa específico para a mellora e promoción do Persoal Docente e Investigador (PDI) universitario. Este programa, que debería acordarse previamente co Consello de Universidades e a Conferencia Xeral de Política Universitaria, dispoñería o aumento da oferta de prazas de persoal docente e investigador convocadas polas universidades e a creación de programas específicos para atraer aos mozos investigadores que traballan actualmente no estranxeiro.

Mocións consecuencia de interpelacións urxentes e creación de  subcomisión

Na sesión do martes tamén se debateron catro mocións. A primeiras, de EH- Bildu relativa ás transferencias pendentes en materia de Seguridade Social referentes ao desenvolvemento lexislativo e a execución da lexislación básica do Estado e a de xestión do réxime económico da Seguridade Social, que ha non contou co respaldo da Cámara; e do PNV sobre as medidas para adoptar para adecuar o marco xurídico á situación dos Menores Estranxeiros Non Acompañados (MENA), aprobada nos termos dun texto pactado con outros grupos. 

Unidos Podemos defendeu unha moción, que tamén foi aprobada, que pide  lareprobación á ministra de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade polo bloqueo da posta en marcha dos acordos da  subcomisión do pacto de Estado contra a Violencia de Xénero. Por último o grupo Socialista levou a Pleno a súa moción sobre a posición española sobre o fortalecemento da Unión Económica e Monetaria e o novo marco financeiro  plurinaual da UE 2021-2027, que foi rexeitada.

A última iniciativa que debatida o martes foi a proposta de crear unha  Subcomisión no seo da comisión sobre Seguridade Viaria e Mobilidade Sustentable para elaborar un informe sobre a mobilidade no noso país, que quedou rexeitada Por último, acordouse, a proposta  da Comisión de Defensa, a prórroga dos traballos da  subcomisión que estuda o réxime profesional dos militares de tropa e mariñeiría das Forzas Armadas.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta.