jueves, 31 de mayo de 2018

As portas do debate da Moción de Censura


Comeza esta mañá no Pleno do Congreso dos Deputados o debate da moción de censura ao Goberno presidido por Mariano Rajoy, rexistrada por 84 deputados do Grupo Socialista, que propón a Pedro Sánchez como candidato á Presidencia do Executivo.

O artigo 113 da Constitución establece que o Congreso pode esixir a responsabilidade política do Goberno adoptando por maioría absoluta unha moción de censura. A iniciativa debe ser proposta por polo menos unha décima parte dos deputados, é dicir, 35, en escrito motivado dirixido á Mesa do Congreso e incluír un candidato á Presidencia do Goberno que aceptase a candidatura.   

O debate da moción de censura, desenvólvese de acordo co previsto no Regulamento do Congreso, comeza coa presentación da mesma, sen límite de tempo, por parte, neste caso, dun dos asinantes da moción de censura. O Goberno pode tomar a palabra en calquera momento do debate.

Unha vez expostos os motivos da moción de censura, subirá á tribuna de oradores o candidato proposto, Pedro Sánchez, quen presentará, tamén sen tempo  prefijado, o programa do Goberno que pretende formar. O Executivo pode intervir tamén sen límite de tempo. 

Tras unha interrupción polo tempo decretado pola presidenta da Cámara, Ana Pastor, toman a palabra os representantes dos grupos parlamentarios, cun tempo de 30 minutos e unha segunda intervención doutros dez, en orde de menor a maior representación. O candidato proposto na moción de censura poderá responder.

Concluído o debate, anúnciase a hora da votación. Esta será pública e por chamamento. Un membro da Mesa pronuncia o nome de cada deputado, a partir dun apelido elixido ao azar, para que, desde o seu escano, vaian dicindo en voz alta "si", "non" ou "abstención" á moción de censura.  

A moción de censura debe recibir o apoio de, polo menos, a metade máis un dos deputados, é dicir, 176, para ser aprobada. Se obtén o respaldo da maioría absoluta da Cámara, a presidenta do Congreso poñerao inmediatamente en coñecemento do Rey e do presidente do Goberno. 

O candidato á Presidencia consideraríase neste caso "investido da confianza da Cámara", para os efectos previstos no artigo 99 da Constitución, e o Rey nomearalle presidente do Goberno.  

No caso de que a proposta sexa rexeitada, os 84 deputados que subscribiron esta moción de censura non poderán asinar outra durante o mesmo período de sesións. 

A meu voto será de rexeitamento, xa que comparto ao cento por cento a posición do presidente do Goberno, Mariano Rajoy sobre que esta moción de censura presentada polo PSOE vai contra a estabilidade de España, prexudica a recuperación económica e os intereses xerais dos españois.

Resulta inxustificable, despois de que o Goberno conseguise a pasada semana o apoio de sete forzas políticas para aprobar os Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018, que é a Lei máis importante de cada ano da Lexislatura.

Unhas contas públicas, que proporcionan estabilidade política a España e inclúen decisións que van directamente en beneficio dos cidadáns, en materias como as pensións, a sanidade, a educación ou o soldo dos empregados públicos.


Ademais esta moción de censura chega nunha situación de dificultade para España na que se está aplicando o artigo 155 da Constitución en Cataluña. Ademais a moción lastra a recuperación económica, como reflicte a evolución da Bolsa e da curmá de risco.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta.