lunes, 16 de abril de 2018

Os responsables das distintas áreas ministeriais e de organismos públicos comparecen en comisión para informar sobre o proxecto de lei de Orzamentos Xerais do Estado


Comeza hoxe no Congreso dos Deputados unha intensa semana de traballo parlamentario, posto que os responsables das diferentes áreas que compoñen os ministerios e os de diversos organismos públicos e de control das finanzas estatais comparecerán en comisión para debullar o proxecto de Orzamentos Xerais do Estado segundo as áreas temáticas destes órganos do Congreso.

En total serán 71 as persoas, entre secretarios de Estado, secretarios xerais ou directores de organismos públicos como, por exemplo, o Instituto Cervantes, as que informarán nun total de 15 comisións.
A comisión que recibirá máis comparecencias é a de Orzamentos, que celebrará sesións, luns, martes e mércores, e á que acudirán 21 persoas. Entre elas destacan o secretario de Estado de Orzamentos e Gastos, de Facenda, de Economía e apoio á empresa, de Seguridade Social, de Comercio e o de Función Pública. Tamén declararán outros cargos doutros organismos como o Gobernador do Banco de España, o presidente do FROB ou o presidente da Airef.

Ademais de en a de Orzamentos, os comparecentes repartiranse entre as outras comisións segundo a especialidade temática. O luns celebraranse as comisións de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente; Defensa e Enerxía, Turismo e Axenda Dixital; o martes terán lugar as de Cultura e a de Igualdade; as de Educación e Deporte, Sanidade e Servizos Sociais están convocadas o mércores; o xoves celebraranse as de Fomento, Interior, Xustiza, Cooperación Internacional para o Desenvolvemento, Emprego e Seguridade Social; e, por último, o venres terán lugar as de Asuntos Exteriores e Economía.

As comparecencias en Comisión son o paso previo ao primeiro debate en Pleno do proxecto de Orzamentos, que se celebrará os días 25 e 26 de abril. Segundo o calendario de tramitación do proxecto de Orzamentos aprobado pola Mesa, as seguintes etapas son a publicación do informe do Relatorio (antes do 11 de maio) e do ditame da Comisión (antes do día 18) e o debate e votación en Pleno dos Orzamentos entre o 21 e 24 de maio.

Tramitación dos PGE

A celebración das comparecencias en comisión coincidirá co prazo de presentación de emendas á totalidade dos orzamentos, que finaliza o venres 20 de abril ás 14.00 horas. Neste caso, as emendas só poden ser de devolución, non de texto alternativo, posto que a iniciativa neste caso atribúese de forma exclusiva ao Goberno. Os grupos parlamentarios tamén poderán emendar o articulado dos Orzamentos, para o que terán un prazo que finaliza o 27 de abril, tamén ás 14.00 horas.

A tramitación do proxecto, que de acordo co Regulamento do Congreso dos Deputados ten preferencia sobre o resto de iniciativas lexislativas, continúa o debate de totalidade, o primeiro exame parlamentario do proxecto de Orzamentos Xerais do Estado. Este ano o debate celebrarase os días 25 e 26 de abril e, nel, o Goberno expoñerá as liñas xerais das contas públicas por unha banda, por outro, os grupos que presentasen emendas de totalidade explicarán os motivos e o resto fixarán a súa posición.

En caso de superar esta votación, é dicir, se se rexeita a petición ou peticións de devolver o texto ao Goberno que, no seu caso, preséntense, o proxecto continuará a súa tramitación no relatorio e na Comisión de Orzamentos, que analizará e votará as emendas ao articulado.

Se a Cámara Alta non o modifica, os Orzamentos quedan aprobados, e no caso de que introduza emendas ou vaiche o proxecto, este volverá ao Pleno do Congreso para que decida se mantén ou revoga os cambios ou, no seu caso, levante o veto.

A Comisión elaborará un ditame, antes do 18 de maio, que debe ser debatido e votado en Pleno, xunto cos votos particulares e as emendas que os grupos parlamentarios manteñan vivas. Neste debate, que terá lugar entre o 21 e o 24 de maio, cada ministro expoñerá as partidas que lle corresponden e os grupos defenderán as súas emendas ás distintas seccións. O texto que aprobe o Congreso continuará a súa tramitación no Senado.


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta.