viernes, 2 de marzo de 2018

Salientable crecemento en febreiro da afiliación á Seguridade Social


A afiliación media á Seguridade Social sumou no último ano 615.259 persoas, o mellor dato dos últimos 11 anos. No segundo mes do ano, o Sistema incorporou 81.483 afiliados medios, o que sitúa a cifra total en 18.363.514 ocupados.

 O pasado mes a Seguridade Social sumou 81.483 ocupados (0,45%), é o mellor rexistro co de 2015 (96.000) dos últimos 10 anos. Por quinto ano consecutivo febreiro rexistra un aumento mensual da afiliación.

O número de mulleres traballadoras afiliadas á Seguridade Social totaliza, 8.499.533 representando o 46,28% do total de ocupados, mentres que os homes alcanzan os 9.863.981 ocupados (53,7%).

O dato desestacionalizado, que serve para facer un seguimento da tendencia de fondo que subxace na evolución do número de afiliados, crece no mes en 62.006 xa suma 51 meses en positivo.

En variación interanual é o mellor dato desde 2007, con 623.150 ocupados. O mes de febreiro suma unha media de 40.000 mulleres ao Sistema, o que sitúa a afiliación feminina en 8.499.533 ocupadas.

RESPECTO DE XANEIRO

O Réxime Xeral rexistrou un aumento de 64.642 persoas 0,43%), ata situarse en 15.090.156 ocupados. En febreiro, a afiliación creceu en termos absolutos principalmente en Educación (32.013), Hostalería, con 21.312 ocupados, Construción con 21.015 e Industria manufactureira, con 15.323. En sentido contrario, destaca Comercio; Reparación de Vehículos de Motor e Motocicletas (-16.058), Actividades Sanitarias e Servizos Sociais (-5.518) e Administración Pública e Defensa; Seguridade Social Obrigatoria (-4.128). 

En canto ao Sistema Especial Agrario, perdeu 24.375 afiliados medios (-3,05%), ata situarse agora en 775.906 persoas.

Pola súa banda, o Sistema Especial do Empregados do Fogar sumou en 1.504 (0,36%) e agora alcanza os 419.116 ocupados.

O Réxime de Autónomos conta con 3.209.919 persoas, tras aumentar en 16.027 (0,50%) no último mes.

Respecto ao Réxime Especial do Mar, sumou 868 ocupados (1,44%) ata situarse en 61.092 ocupados. Finalmente, o Carbón está constituído por 2.347 afiliados medios tras descender en 54 persoas -2,25%).

Por CCAA, o número de afiliados en febreiro aumentou en practicamente todas, especialmente en Cataluña (24.263), Madrid (14.481 e Baleares (14.034). Descende unicamente en Castela-A Mancha (-2.108) e Cantabria (-577). En Asturias, practicamente, mantense (-1).

RESPECTO DE 2017

En relación ao ano pasado, o Sistema gañou 615.259 ocupados, o 3,47%, destacando o bo comportamento do Réxime Xeral, que incorpora 587.376 traballadores (4,05%). O crecemento alcanza o 4,54% se falamos do Réxime Xeral propiamente devandito (sen Agrario nin Fogar).

No Réxime Especial de Traballadores Autónomos hai que sinalar que a taxa aumentou un 0,89%, o que se traduce nun crecemento de 28.447 persoas. O Réxime do Mar decrece en 0,48% (-293) e o Carbón rexistrou un descenso de -10,34% (-271). En termos anuais, a afiliación creceu en todas as Comunidades Autónomas, destacando en cifras absolutas os incrementos de Madrid (120.351), Cataluña (110.952) e Andalucía (101.433).

Galicia:

O número medio de afiliados á Seguridade Social situouse o pasado febreiro en 978.489 ocupados, cifra que supuxo un aumento de 5.027 persoas afiliadas máis respecto ao mes anterior (0,52 %). 

A afiliación ao Réxime Xeral terminou febreiro con 745.186 afiliados medios, o Réxime de Autónomos con 212.529 afiliados medios, e o Réxime do Mar finalizou con 20.774 afiliados medios

En términos anuais, a afiliación no total do Sistema rexistrou nesta Comunidade un incremento de 24.926 ocupados (2,61 %).  É a maior subida desde o inicio da crise económica. Son xa case 4 anos, desde abril de 2014, cunha evolución positiva neste eido.

Ourense:

O número medio de afiliados á Seguridade Social situouse o pasado febreiro en 101.225 ocupados, cifra que supuxo un aumento de 374 persoas afiliadas respecto ao mes anterior (0,37 %). 

En términos anuais, a afiliación no total do Sistema rexistrou nesta provincia un incremento de 2.202 ocupados (2,22 %). 

A afiliación ao Réxime Xeral rematou febreiro con 76.317 afiliados medios e o Réxime de Autónomos con 24.908 afiliados medios.