viernes, 2 de marzo de 2018

O Consello de Ministros autoriza a execución de actuacións complementarias no subtramo Túnel de Padornelo -Lubián


Esta mañá o Consello de Ministros autorizou ao Ministerio de Fomento para a realización, por parte de Adif Alta Velocidade, de actuacións complementarias no subtramo Túnel de Padornelo -Lubián, da Liña de Alta Velocidade (LAV) Madrid-Galicia, pertencente ao Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidade ferroviaria, por un importe de 13,9 millóns de euros (sen IVE).

En virtude desta autorización, executaranse reforzos e drenaxes no túnel de Padornelo actualmente en servizo, dentro da liña convencional Zamora-Ourense e de 5.990 m de lonxitude, que se converterá, nunha futura fase, no túnel de Padornelo vía esquerda da LAV Madrid-Galicia.

Ademais, construiranse os entroncamentos das galerías de evacuación do túnel de Padornelo vía dereita, de 6.407 metros de lonxitude, de nova construción, que se executa actualmente en paralelo ao túnel en servizo.
Desta forma, procederase ao reforzo do interior do túnel existente e adecuarase a ruta de evacuación para o novo túnel de vía dereita, a través das saídas de emerxencia das galerías entre ambos os túneles; para o que se executará unha nova beirarrúa de evacuación no túnel en servizo.
O contrato complementario ten un orzamento de 13.935.441,7 euros (IVE incluído).

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es
Recibirá resposta