martes, 27 de marzo de 2018

PGE 2018: Un proxecto de lei de orzamentos cunha clara vocación social e orientado a avanzar cara o obxectivo de 20 millóns de empregos


Esta mañá o Consello de Ministros, presidido por Mariano Rajoy aprobou remitir ás Cortes Xerais o Proxecto de Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2018, unhas contas elaboradas nun momento de sólido e equilibrado crecemento da economía española, nas que o gasto social mantense como a principal prioridade.

Estas contas serán decisivas para seguir avanzando cara ao obxectivo de alcanzar os 20 millóns de empregos e para que este ano redúzase o déficit público por baixo do limiar do 3% do PIB.

Para alcanzar este obxectivo, volverá ser fundamental o incremento dos ingresos.

A previsión é que a recadación tributaria alcance os 210.015 millóns de euros, un 6% máis que en 2017, e que será un máximo da serie histórica.

O Proxecto de Lei de Orzamentos volve ter unha clara vocación social, en sintonía co que sempre foi a política orzamentaria do Goberno desde o ano 2012.

Neste caso inclúense, entre outras novidades, unha rebaixa do IRPF para rendas baixas; unha subida das pensións mínimas e de viuvez que beneficiará a case seis millóns de persoas; o incremento salarial para os funcionarios con revisións anuais na que o seu parte variable vincúlase ao crecemento do PIB; unha maior oferta pública de emprego, vinculada tamén ao cumprimento de obxectivos por parte das Administracións Públicas; a equiparación salarial das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado; máis diñeiro para os servizos públicos fundamentais das CCAA; un aumento na partida de bolsas para estudantes, e a rebaixa do IVE do cinema.

Cadro macro e límite de gasto

Estes Orzamentos preséntanse nun momento en que a economía española encadea xa 17 trimestres de crecemento positivo en termos interanuais. No últimos tres exercicios España rexistrou taxas de crecemento superiores ao 3%, por encima das principais economías da UE.

Para 2018 revisouse á alza a previsión de crecemento, ata o 2,7%, en liña cos principais indicadores de actividade e emprego máis recentes, que mostran un dinamismo nestes primeiros meses superior ao previsto.

Neste contexto de forte crecemento, continuará a mellora do mercado laboral, coa creación de ao redor de 450.000 empregos equivalentes a tempo completo e a redución da taxa de paro ata o 15,5 % en media anual. Ao final do ano haberá ao redor de 475.000 novos postos de traballo.

E é que entre os principais obxectivos da política económica e orzamentaria do Goberno está recuperar os niveis de emprego previos á crise e conseguir que a boa marcha da economía chegue ás capas da sociedade máis desfavorecidas, reducindo a desigualdade.

Desta forma, os PGE 2018 van contribuír decisivamente á consecución destes
obxectivos, avanzando decisivamente cara á creación de 20 millóns de empregos.

O límite de gasto non financeiro do Estado para 2018, aprobado en xullo, fixouse en 119.834 millóns de euros, rexistrando un incremento dun 1,26% respecto ao de 2017, o que fará posible cumprir coa regra de gasto.