sábado, 6 de enero de 2018

Felipe VI: " A Seguridade e a Defensa Nacional son unha tarefa de todos, que require do achegamento e coñecemento mutuo entre a sociedade civil e os militares"

Hoxe é un día festivo de especial significación familiar, pero tamén para as Forzas Armadas e a Garda Civil é un día de especial importancia xa que se celebra a Pascua Militar.

Os Reis Don Felipe e Dona Letizia presidiron no Palacio Real de Madrid esta celebración, acompañados por Don Juan Carlos e Dona Sofía, no marco das actividades que se realizarán durante o ano 2018 con motivo do 80 aniversario da súa Maxestade o Rei Don Juan Carlos o 5 de xaneiro pasado e da súa Maxestade a Raíña Dona Sofía o 2 de novembro próximo.

 A celebración da Pascua Militar constitúe un solemne acto castrense co que se inicia o ano militar. No devandito acto realízase un balance das vicisitudes do ano anterior e márcanse as liñas de acción que se desenvolverán no seguinte. Ademais, impóñense condecoracións militares a aqueles civís e membros das Forzas Armadas que se fixeron acredores delas durante o ano vencido.

A orixe da Pascua Militar remóntase ao reinado de Carlos III, cando, o 6 de xaneiro de 1782, recuperouse a localidade menorquina de Mahón, que se achaba en poder dos ingleses. Como expresión de xúbilo, Carlos III ordenou aos vicerreis, capitáns xerais, gobernadores e comandantes militares que, na festa da Epifanía, reunisen ás guarnicións e notificasen no seu nome a xefes e oficiais dos exércitos a súa felicitación.

 O Rei pronunciou unhas palabras aos asistentes.

Como Mando Supremo das Forzas Armadas e en nome de todos, felicitou ao antigo Capitán Xeral, A súa Maxestade o Rei Don Juan Carlos, tras cumprir onte o seu 80 aniversario e tamén á Raíña Sofía, que tanto agarimo e proximidade demostrou sempre cara á gran familia militar”.

Falou de que as Reais Ordenanzas guiaron o proceso de reforma das Forzas Armadas para adaptarse ao Estado Social e Democrático de Dereito que proclama a nosa Constitución, así como á evolución da sociedade española, mantendo os valores tradicionais e os principios morais que son inherentes á vocación militar. Desde entón, sinalou  “fomos testemuñas de avances e cambios profundos no seo das nosas Forzas Armadas, entre os que me gustaría sinalar: - Un novo concepto da defensa nacional. - A incorporación de España á estrutura militar de organismos internacionais. - A plena profesionalización dos Exércitos. - A incorporación da muller á profesión militar. - O desenvolvemento constante da lexislación en materia de persoal, formación e adestramento. - A renovación de estruturas, materiais e procedementos. - Ou a participación en misións de mantemento da paz e de axuda humanitaria no exterior. E non quero esquecer que todo este proceso levou a cabo facendo fronte á ameaza e agresión do terrorismo, a cuxas vítimas quero hoxe lembrar con emoción e enviar ás súas familias o agarimo, o apoio e a admiración de todos.”

Destacou que “grazas a eses avances e ao proceso de modernización seguido, as Forzas Armadas e a Garda Civil, como elementos esenciais da defensa e perfectamente integradas na sociedade española, garantiron e garanten a nosa seguridade coa súa profesionalidade e labor eficaz, á vez que se converteron nunhas institucións respectadas, valoradas e moi queridas polos españois.

Finalizou o Rei lembrando que “a Seguridade e a Defensa Nacional son unha tarefa de todos, que require do achegamento e coñecemento mutuo entre a sociedade civil e os militares. Anímovos a continuar con ese labor necesario e enriquecedor de explicar o voso traballo, de facer partícipe á sociedade das responsabilidades que asumides e os esforzos que realizades en favor da seguridade e a liberdade de todos os cidadáns”.

E lembrando “aos nosos compañeiros de armas caídas o pasado ano no cumprimento do seu deber. A súa entrega nobre e xenerosa na defensa de España, levando ata as súas últimas consecuencias o xuramento que empeñaron, son e serán por sempre un exemplo e un estímulo para o noso quefacer diario. Por iso quero enviar, especialmente hoxe, o meu agarimo e gratitude ás súas familias”.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es
Recibirá resposta