viernes, 15 de diciembre de 2017

O Ministerio de Fomento destinará anualmente 937,4 millóns de euros para o financiamento de servizos ferroviarios declarados como obrigacións de servizo público


Do Consello de Ministros celebrado hoxe destaco a aprobación da listaxe de servizos ferroviarios declarados como obrigacións de servizo público ( OSP), nos que o Estado garante a súa prestación a través do financiamento do seu déficit de explotación. Garántese, así, o dereito á mobilidade dos cidadáns e a vertebración territorial. O Ministerio de Fomento destinará anualmente un total de 937,4 millóns de euros para o financiamento destes servizos.


A declaración inclúe os servizos de proximidade, Media Distancia (tanto convencional como na rede de Alta Velocidade ou AVANT), así como os servizos prestados sobre a rede de Ancho Métrico (coñecidos como FEVE). Mantén a declaración dos servizos que actualmente gozan da mesma e a ampla para aqueles que se determinou que cumpren cos requisitos correspondentes.

Criterios de eficiencia
A revisión realizada polo Ministerio de Fomento realizouse con criterios obxectivos de eficiencia desde unha tripla perspectiva (ambiental, social e económica), co foco posto na mellora global na prestación do servizo e garantindo as necesidades de mobilidade dos cidadáns, co que se contribúe á estruturación territorial de España.

Dereito á mobilidade


O obxectivo fundamental do Ministerio de Fomento é garantir o dereito á mobilidade dentro dunha oferta de servizos integrada e intermodal, adaptada á demanda actual, e asegurando sempre os maiores estándares de calidade e seguridade na súa prestación.

Bo exemplo diso son os máis de 322 millóns de viaxeiros que usan estes servizos. En concreto, os 294 millóns de viaxeiros que usaron os servizos de proximidade competencia da Administración Xeral do Estado, de indubidable utilidade social e esenciais para a mobilidade das cidades; os catorce millóns que usan os servizos de Media Distancia convencionais e os sete millóns dos servizos AVANT, ou o case sete millóns que usan os servizos de Ancho Métrico, de gran relevancia para a vertebración territorial e social de zonas nas que, en moitos casos, é difícil garantir unha oferta alternativa por estrada debido á complicada orografía do terreo e ás dificultades climatolóxicas.

Novos servizos

A declaración aprobada hoxe consolida os servizos actuais de proximidade, Media Distancia sobre rede convencional e sobre rede de Ancho Métrico, incluíndo expresamente determinadas ampliacións como as que se efectuarán sobre a relación Alacante- Villena, a Castelló- Vinarós ou o Villarrubia-Córdoba- Rabanales- Alcolea. Anticipa tamén melloras do servizo prestado nas proximidades de Asturias, Cantabria e Madrid como consecuencia dos estudos realizados.

En canto aos servizos AVANT, engádense os servizos de alta velocidade Madrid-Cuenca e Madrid-Salamanca para aqueles viaxeiros recorrentes que usan con regularidade o servizo.


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es
Recibirá resposta