viernes, 15 de diciembre de 2017

Aprobado un Real Decreto para a realización de actividades con aeronaves pilotadas por control remoto (drons)

Hoxe pola mañá o Consello de Ministros, a iniciativa do Ministerio de Fomento que dirixe Íñigo de la Serna aprobou un Real Decreto que desenvolve e amplía o marco normativo adoptado inicialmente pola Lei 18/2014 para a realización de actividades con aeronaves pilotadas por control remoto (drons). 

Impúlsase, así, o crecemento dun segmento emerxente, intimamente ligado ao desenvolvemento e á innovación tecnolóxica. A aprobación en 2014 dun marco regulador temporal para a realización de actividades con drons facilitou o desenvolvemento deste sector emerxente. Proba diso é que en tres anos habilitáronse na Axencia Estatal de Seguridade Aérea ( AESA) case 3.000 operadores, 3.693 pilotos e 4.283 drons, o que pon de manifesto a crecente relevancia desta nova actividade, á que ademais tamén se dedican en España 74 escolas de formación e unha vintena de fabricantes.

A norma temporal vixente ata agora establecía uns requisitos mínimos para a operación con este tipo de aeronaves, pero non abarcaba toda a casuística de potenciais actividades que o sector veu expondo durante todos estes meses.

Novos escenarios operacionales

O Real Decreto agora aprobado desenvolve o marco normativo adoptado inicialmente polo Real Decreto Lei 8/2014 para facilitar o avance dunha actividade económica emerxente, á vez que establece as medidas necesarias para a realización segura das operacións nas que interveñan estas aeronaves.

Así, a nova norma establece os requisitos para que os operadores de drons poidan desenvolver de forma segura actividades en contornas nos que ata agora non era posible facelo, como o sobrevoo nas inmediacións de edificios, reunións de persoas ao aire libre e voos nocturnos, aínda que para iso será necesario realizar un estudo de seguridade da operación e ter unha autorización previa de AESA, entre outros requisitos.

Tamén se permiten operacións en espazo aéreo controlado, aínda que neste caso precisaranse requisitos de formación do persoal e dos equipos, así como un estudo aeronáutico de seguridade coordinado co provedor de servizos de tránsito aéreo e a previa autorización de AESA.

Igualmente, establece as condicións que deben cumprir as organizacións de deseño, fabricación e mantemento deste tipo de aeronaves, así como os requisitos de formación para a súa pilotaxe, todo iso en termos equivalentes aos marcos normativos existentes noutros países europeos. Este Real Decreto contén, ademais, medidas relativas ao uso recreativo dos drons, establecendo unha serie de limitacións destinadas a garantir a seguridade do espazo aéreo e da cidadanía.

Os requisitos establecidos no novo Real Decreto están suxeitos á supervisión e control de AESA e o seu incumprimento constitúe unha infracción administrativa no ámbito da aviación civil conforme ao previsto na Lei de Seguridade Aérea, do 7 de xullo de 2003.
Outras disposicións

Adicionalmente, e dada a especial afectación á seguridade pública que pode implicar o uso deste tipo de aeronaves, o novo Real Decreto incorpora unha serie de disposicións complementarias:

• Comunicarase previamente ao Ministerio do Interior a execución de operacións sobre aglomeracións e zonas urbanas.

• Por motivos de seguridade pública, as autoridades competentes na materia poderán limitar a operación de drons. Plan Estratéxico Durante o primeiro trimestre de 2018, o Ministerio de Fomento complementará o novo marco coa publicación do Plan Estratéxico de Drons, unha ferramenta que, máis aló do ámbito regulador, permitirá definir de forma transversal os eixos e as liñas de actuación para potenciar ao máximo este segmento da industria no noso país, poñendo todo o seu potencial tecnolóxico e innovación ao servizo dos cidadáns.Celebro a aprobación desta normativa que estaba sendo demandada polo sector.

Lembro agora o 31 de marzo de 2017 cando en Expourense, intervindo no I Congreso Internacional de Drons, organizado pola Asociación Galega de Graduados e Enxeñeiros Técnicos de Telecomunicacións (AGGETT), en colaboración co Colexio Oficial de Graduados e Enxeñeiros Técnicos de Telecomunicacións (COGITT), defendín estas necesidades normativas.Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es
Recibirá resposta