miércoles, 13 de diciembre de 2017

En Radio Voz falando dos animais domésticos como suxeitos de dereitos baixo a protección das leis

Interveño á primeira hora de hoxe no programa Voces de Galicia de Radio Voz, que moderou Eva Millán e compartindo micrófono con Pablo Mosquera.

Falamos en primeiro lugar dun debate que tivo lugar onte no Congreso dos Deputados, en concreto a toma en consideración dunha Proposición de Lei do Grupo Parlamentario Popular de modificación do Código Civil, a Lei Hipotecaria e a Lei de Axuizamento Civil, sobre o réxime xurídico dos animais.

Dixen que se trata dunha Proposición de Lei ambiciosa que impulsa o desenvolvemento de normas que permita que o noso Código Civil equipárese ao do resto dos ordenamentos xurídicos da nosa contorna, humanizándoo, onde aos animais domésticos recoñézanselles dereitos e, polo que os seus propietarios adquiran unha serie de obrigacións.

Con esta iniciativa desde o GPP pretendemos que os animais domésticos deixen de ser considerados como cousas no noso Código Civil, que deixen de ser considerados como bens mobles e recolla a realidade de consideralos como seres vivos dotados de sensibilidade e, por tanto, serán suxeitos de dereitos baixo a protección das leis.

E poñer de manifesto, que a relación do propietario con algúns animais ten importantes connotacións de afecto, emocións e sentimentos, e que por iso valórase de maneira singular o dano causado ao animal de compañía tanto por sufrimento que a el inférese, así como polo dano moral que se lle causa ao seu dono e ás persoas que conviven co animal.

Ao animal que convive cun ser humano como animal de compañía recoñéceselle un valor de afección superior ou adicional, non só ao dos meros obxectos ou cousas senón tamén ao resto dos animais domésticos.

Expliquei que entre outras cuestións se regula o destino dos animais de compañía e réxime de convivencia en caso de nulidade matrimonial, separación ou divorcio así como as medias que respecto dos mesmos débense adoptar.
Daquela a moderadora propuxo falar da problemática de risco que supón o consumo de substancias psicoactivas e a condución.

Dixen que a Dirección Xeral de Tráfico vai realizar nos próximos días máis de 20.000 probas diarias de alcol e outras drogas a condutores no marco dunha campaña de concienciación sobre o risco que supón o consumo de substanciaspsicoactivas e a condución, nunha época do ano no que o consumo de alcol e doutras drogas aumenta debido ás comida e ceas das festas de Nadal.

Así durante unha semana, do 11 ao 17 de decembro, os axentes da Agrupación de Tráfico da Garda Civil intensificarán os controis sobre este factor de risco causante de case un terzo dos accidentes mortais.

E é que é moi preocupante que o 43 % dos 589 condutores falecidos e analizados polo Instituto Nacional de Toxicoloxía tiñan presenza en sangue de alcol, drogas ou psicofármacos. No caso dos peóns analizados, esta porcentaxe ascende ao 32%

Informei que debido á preocupación que na Unión Europea tense sobre os efectos destas substancias psicoactivas na condución, esta campaña desenvólvese de forma simultánea en 25 países europeos a través da Organización Internacional de Policías de Tráfico .

O 25% das mortes na estrada en Europa están relacionadas co alcol, mentres que só o 1% do total de quilómetros percorridos son conducidos por persoas con 0,5 gr/ l ou máis de alcol en sangue, segundo o Observatorio Europeo de Seguridade Viaria.

Fixen un chamamento a que á concienzación de que o alcol e as outras drogas non só están relacionados cunha maior accidentalidade, senón que tamén supoñen unha maior mortalidade e lesións máis severas.

A continuación mostro a información da DGT sobre algúns dos efectos que teñen as drogas no organismo.


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 

Recibirá resposta