domingo, 5 de noviembre de 2017

Sobre o vindeiro Pleno do Congreso

O Pleno do Congreso dos Deputados arrincará a próxima semana co debate da toma en consideración da proposta, da Asemblea de Madrid, de modificación da Lei Orgánica de Réxime Electoral Xeneral para garantir o dereito de sufraxio de todas as persoas con discapacidade.

A sesión comezará ás 15.00 horas co debate da proposición de lei da Asemblea, defendida en Pleno por unha delegación formada por tres deputados autonómicos. Con esta medida, perseguen que as persoas ás que se lles limitou ou anulado o seu dereito de sufraxio por razón de discapacidade queden reintegradas plenamente no mesmo por ministerio da Lei.

A proposición contempla a suspensión dos dous apartados da Lei que establecen que carecen de dereito a sufraxio "os declarados incapaces en virtude de sentenza xudicial firme" e "os internados nun hospital psiquiátrico", sempre que se indique expresamente a incapacidade para o exercicio do dereito de sufraxio.

Para xustificar esta iniciativa, a Asemblea acode á Convención Internacional sobre os dereitos das persoas con discapacidade que recolle a súa igualdade ante a lei. Este tratado, comina ao Estado para garantir a posibilidade de votar nas mesmas condicións para este colectivo, entre outras formas de participación política e pública.

A continuación, o Pleno debaterá se comeza a tramitación da proposta de modificación da Lei do Patrimonio Natural e da Biodiversidade, presentada polo Grupo Popular, que busca compatibilizar a loita contra as especie exóticas invasoras  co seu aproveitamento para a caza e a pesca en áreas onde a súa presenza non supoña un problema. 

Seguidamente, o Pleno abordará a Proposición non de Lei, do Grupo Socialista, para aprobar unha "verdadeira lei de segunda oportunidade". O obxectivo desta medida é aliviar as cargas das familias e pequenas empresas con problemas de endebedamento. 

Sobre esta mesma materia, debaterase outra Proposición non de Lei para garantir unha verdadeira "segunda oportunidade" ás familias e debedores en situación de insolvencia. A finalidade é protexer aos afectados e promover a súa recuperación. 

Posteriormente, o Pleno verá as mocións consecuencia de interpelación urxente da semana pasada sobre: infraestruturas ferroviarias, de Foro Asturias; incendios forestais, do Grupo Socialista; o modelo da escola catalá, de Esquerra Republicana; e desigualdades en saúde, de Cidadáns. 

A sesión do martes finalizará coa solicitude de creación dunha Subcomisión para o estudo e elaboración de propostas de política de augas en coherencia cos retos do cambio climático.

O Pleno renovarase o mércores, ás 9.00 horas, coa sesión de control e as preguntas ao presidente do Goberno e aos ministros e as interpelacións urxentes. Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta