jueves, 26 de octubre de 2017

Demandando avances na Autovía A-56 Ourense- Guntín (Lugo)

Onte celebramos unha sesión da Comisión de Fomento do Congreso dos Deputados, dedicada á formulación de preguntas ao executivo.

Unha delas formuleina ao Secretario Xeral de Infraestruturas, Manuel Niño, coa finalidade de que me actualizase a información sobre os avances na autovía A-56, Ourense-Guntín (Lugo) de 75,9 km.

Dixen que esta autovía figura desde tempos inmemoriais na planificación do Ministerio de Fomento debido a que forma parte do obxectivo de que todas as capitais de provincia estean unidas por este tipo de vías de alta capacidade. Tamén está incluida no PEIT.

Sinaléi que a A-56 é un importante eixo vertebrador da Galicia interior, e polo tanto unha infraestrutura crave para o seu desenvolvemento, e que reducirá significativamente os tempos de percorrido entre as dúas capitais de provincia, Lugo e Ourense, así como o resto de traxectos entre as principais localidades nese eixo. 

Preguntei en primeiro lugar polas obras do tramo entre A Barrela e San Martiño que foron retomadas no ano 2015 despois de que fosen suspendidas en 2010 na última etapa do goberno de Roriguez Zapatero.

Manuel Niño recoñeceu a importancia desta autovía como eixo vertebrador da zona e que reducirá significativamente os tempos de viaxe entre ambas as capitais de Lugo e Ourense. 

Dixo que en xullo de 2015 retomáronse as obras que teñen un orzamento de execución de 33,43 millóns de euros, e que durante 2017 estas obras continúan a súa execución de acordo coa programación prevista, sen problema técnico no momento actual.

Sinalou que actualmente se atopan cun grao de execución do 41%, estando prevista a súa finalización no último trimestre de 2018. 

Preguntei logo sobre a parte máis importante da autovía que é o Variante Norte de Ourense entre Eirasvedras e Quintela, que é un tramo fundamental para liberar á nacional 120 do tráfico e podelo liberar para a construción do boulevard que dará servizo e accesos ás fontes termais, atendendo así á gran potencialidade dunha cidade que é coñecida como "capital termal".

Dixen que o expediente de información pública do proxecto culminouse este ano e que hai unha segunda información ao público moi puntual que se refire a unhas glorietas que están pactadas entre o Concello de Ourense e o Ministerio. 

Engadín que poden resolverse de modo inmediato e pedinlle encarecidamente que antes de fin de ano licite as obras deste tramo, xa que hai consignación orzamentaria para esta finalidade, dándolle logo continuidade en 2018 e así poder empezar a ver obra executada.

O Secretario Xeral, Manuel Niño dixo que están a priorizar esta variante que ten un orzamento aproximado de 30 M€ e que o pasado 28 de marzo  foi aprobado o expediente de información pública do proxecto de construción. E que deberon facer despois unha información pública complementaria dun novo documento de trazado que incorpora as peticións realizadas polo concello de Ourense, en relación co proxecto.

Dixo que están a analizar as alegacións e que o obxectivo é aprobar de maneira inminente a información pública e tamén aprobar o proxecto neste ano 2017 para iniciar de maneira inmediata o expediente para licitar as obras

E preguntei tamén sobre os dous subtramos que integran o  tramo Ourense - Cambeo desta autovía.

Manuel Niño dixo que este tramo é a continuación do Variante Norte de Ourense, sinalando que o trazado no subtramo Coles-Cambeo está xa aprobado. 

E que no  subtramo Ourense-Coles, con data 24 de marzo de 2017 o Ministerio de Medio Ambiente  resolveu que non se require novo procedemento ambiental para o trazado proposto, e que están a traballar co obxectivo de poder aprobar o proxecto en 2017, como paso previo á licitación das obras.

Esta é a ligazón ao debate: (Desde o minuto 2:22:19 ao 2:32:15)