domingo, 10 de septiembre de 2017

Sobre o vindeiro Pleno do Congreso dos Deputados

O Pleno do Congreso dos Deputados da próxima semana, comezará o martes ás 15 horas, co debate de totalidade da proposta de reforma estatutaria presentada pola Asemblea Rexional de Murcia que modifica os artigos 25 e 33 do Estatuto para eliminar o aforamiento dos membros do Parlamento e do Goberno rexional. Unha delegación de ata tres deputados autonómicos defenderá a proposta ante o Pleno, e os representantes dos grupos parlamentarios do Congreso tomarán a palabra para pronunciarse a favor ou en contra da iniciativa. 

En caso superar o primeiro exame parlamentario, continuará a súa tramitación en Comisión, co debate e votación das emendas ao articulado. O texto, que segue o procedemento dunha reforma de Lei Orgánica, deberá someterse a unha votación de conxunto en Pleno, onde necesita o apoio da maioría absoluta da Cámara, polo menos 176 votos, para ser remitido ao Senado. 

O Pleno debaterá e votará tamén o martes a toma en consideración da proposta de reforma da Lei Orgánica do Código penal, presentada polo Grupo Popular, pola que se agrava a pena por imprudencia na condución de vehículos a motor ou ciclomotor cando haxa falecidos, e se tipifica como delito o abandono do lugar do accidente.

A reforma expón permitir ao xuíz ou tribunal impoñer unha pena de ata nove anos de prisión en caso de varios falecidos causados por imprudencia na condución e a posibilidade de engadir un delito para a seguridade viaria. Ademais, introduce de maneira autónoma no Código penal o delito de abandono no lugar do accidente e castiga con maiores penas aos culpables de mortes por drogas, bebidas alcohólicas ou o exceso de velocidade.

Comezará despois o debate da proposición non de lei dos grupos Popular, Socialista, de Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea, Cidadáns, Esquerra e Mixto, que pide unha lei orgánica para erradicar a violencia contra a infancia; e a proposición non de lei do Grupo Socialista sobre as sentenzas contra o ex presidente da Generalitat de Catalunya Lluís Companys e outras ditadas por tribunais da ditadura.

O Pleno continuará con tres mocións consecuencia de interpelación: de Unidos Podemos En Comú Podem-En Marea, relativa ao desenvolvemento e aplicación da iniciativa europea de Garantía Xuvenil; dos deputados de Unión do Pobo Navarro (Grupo Mixto), sobre regulación do uso, protección e promoción dos símbolos; e do Grupo Socialista, sobre as medidas que pensa adoptar o Goberno para corrixir o déficit do sistema da Seguridade Social, sen endebedalo e garantindo o poder adquisitivo das pensións, agora que se esgotou o Fondo de Reserva da Seguridade Social.

O último punto do Pleno do martes será a solicitude de prórroga de seis meses dos traballos da Subcomisión para a elaboración dun gran Pacto de Estado Social e Político pola Educación.

O Pleno renovarase o mércores, ás 9,00 horas, con preguntas e interpelacións aos membros do Executivo na Sesión de Control ao Goberno.


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta