viernes, 14 de julio de 2017

Na presentación a cargo de Mariano Rajoy do Plan Extraordinario de Investimento en Estradas

Asisto esta mañá no Complexo da  Moncloa, a un acto presidido polo presidente do Goberno, Mariano Rajoy, acompañado polo Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna no que foi presentado o Plan Extraordinario de Investimento en Estradas (PIC), un novo mecanismo de financiamento de infraestruturas viarias que leva un investimento de 5.000 millóns de euros e que permitirá actuar sobre máis de 2.000 km nos próximos 4 anos. 


Este plan supón un novo impulso ás infraestruturas no noso país, que se sitúa nestes momentos á cabeza en crecemento e creación de emprego en Europa e que está a piques de superar o procedemento de déficit excesivo. 

Este plan, que está baseado na colaboración co sector privado e marcado polo compromiso de España de reducir o déficit público, multiplicará por seis a capacidade de gasto que permite o orzamento dun ano.

Esta nova iniciativa evitará, por tanto, cargar ese gasto ao orzamento e servirá para mellorar as infraestruturas viarias grazas a un mecanismo de financiamento baseado na colaboración público-privada que contará, ademais, coa garantía do financiamento europeo nas mellores condicións a través do Banco Europeo de Investimentos (BEI). 

A iso únese ademais a posibilidade de que proxectos previstos neste plan extraordinario de investimentos póidanse financiar baixo o Plan de Investimentos para Europa (Plan Juncker)

O Plan Juncker supón a posta en marcha dun Fondo (EFSI, nas súas siglas en inglés) creado para garantir os investimentos facilitando o financiamento de proxectos de infraestruturas e equipamento do transporte.

Obxectivos do plan 

Este plan ten como obxectivo completar os tramos da Rede Transeuropea de Transporte pendentes; resolver os pescozos de botella existentes na rede actual de estradas; mellorar e adaptar as principais autovías existentes ás esixencias da nova normativa en materia de sinistralidade, ruído e emisións de CO2, e asegurar a conservación de todos os proxectos que se realicen. 

As actuacións incluídas no plan, que contempla investimentos en máis de 20 grandes corredores, permitirán mellorarán a seguridade da rede de estradas, así como a sinistralidade e reducir a emisión de CO2 e o ruído nos itinerarios que pasan preto de núcleos de poboación. 

Todas as actuacións do plan deben asegurar unha rendibilidade mínima e un cociente beneficio/custo claramente positivo, e pasar unha estrita avaliación de posibles impactos ambientais que asegure a súa sustentabilidade.

Impulso ao emprego e ao crecemento económico 

O plan de investimento en estradas terá ademais un importante efecto dinamizador sobre o crecemento económico e a creación de emprego. Supoñerá un retorno fiscal duns 3.000 millóns de euros (un euro de gasto en infraestruturas xera case 0,5 euros de retorno fiscal).

Ademais, permitirá crear aproximadamente 48.000 empregos directos durante a fase de construción, 30.000 empregos indirectos e 72.000 inducidos, o que representa, por tanto, un incremento de 150.000 empregos na fase de investimento. 

Doutra banda, xeraranse 12.000 empregos directos na fase de mantemento e explotación, 8.000 empregos indirectos e 19.200 inducidos, alcanzando no seu conxunto 39.200 novos empregos durante un período de 30 anos. 

As medidas incluídas no plan axudarán a completar, mellorar, renovar, explotar e conservar unha parte importante do sistema de infraestruturas viarias, á vez que supoñen un apoio fundamental ao proceso de recuperación económica. 

Estas actuacións son especialmente necesarias no sector das infraestruturas viarias, tendo en conta que o 90% do transporte de viaxeiros e o 93% do transporte de mercadorías que se realiza no noso país leva a cabo por estrada. Ademais, España acolle a máis de 75 millóns de turistas anuais, dos que máis do 18% chegan ata o noso país en coche. 

Por iso, a conservación e mellora das infraestruturas viarias é absolutamente imprescindible, tanto para a economía española como para a mobilidade e seguridade dos cidadáns. 

España conta con 26.000 km de vías estatais e 16.281 km de vías de alta capacidade. Pago por Dispoñibilidade (PPD) 

Este plan vai poñer en marcha reclamando ás empresas construtoras que se responsabilicen do mantemento das infraestruturas que realizan durante un período de 30 anos, cos mesmos niveis de calidade e seguridade que o día da súa posta en servizo. 

Este plan, marcado por unha aposta decidida pola colaboración público-privada, incluirá fórmulas de Pago por Dispoñibilidade, un mecanismo que xa demostrou o seu éxito en Europa no investimento de infraestruturas.

Así, en 10 anos, o pago por dispoñibilidade pasou de representar menos do 5% do total de proxectos de colaboración público-privada a superar o 90%.Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 

Recibirá resposta