Aprobado con amplo consenso o Proxecto de Lei de Contratos do Sector Público

Esta tarde a Comisión de Facenda e Función Pública aprobou o Proxecto de Lei de Contratos do Sector Público, polo que se transponen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello, 2014/23/UE e 2014/24/UE. Unha vez debatidos e votados en Comisión, con competencia lexislativa plena, o informe do relatorio e as emendas ao articulado, o texto continúa a súa tramitación no Senado.

A Comisión aprobou o informe do relatorio, que xa incorpora emendas acordadas polos grupos, con 20 votos a favor e 17 abstencións. Non se aprobaron esta tarde emendas ao articulado, pero saíu adiante por unanimidade un texto presentado e asinado por todos os grupos en relación coa disposición adicional sétima.

A iniciativa, elaborada polo Goberno e que superou o debate de totalidade en Pleno o pasado 16 de febreiro, ten como obxectivo, argumenta o Executivo, regular a contratación do sector público, a fin de garantir que a mesma se axusta aos principios de liberdade de acceso ás licitacións, publicidade e transparencia dos procedementos, e non discriminación e igualdade de trato entre os licitadores.

Ademais, pretende asegurar, en conexión co obxectivo de estabilidade orzamentaria e control do gasto, e o principio de integridade, unha eficiente utilización dos fondos destinados á realización de obras, a adquisición de bens e a contratación de servizos mediante a esixencia da definición previa das necesidades para satisfacer, a salvagarda da libre competencia e a selección da oferta económicamente máis vantaxosa.

Tamén é obxecto deste Proxecto de Lei a regulación do réxime xurídico aplicable para os efectos, cumprimento e extinción dos contratos administrativos, en atención aos fins institucionais de carácter público que a través dos mesmos trátanse de realizar.

José Vicente Marí Bosó
En nome do Grupo Parlamentario Popular, interveu o deputado balear José Vicente Marí, que destacou "o compromiso e a capacidade de diálogo, negociación e cesión para buscar o máis beneficioso para os españois" do Goberno de Rajoy e os grupos parlamentarios, que é o que permitiu "un amplo acordo político e social" en torno ao Proxecto de Lei de Contratos do Sector Público.

"Un gran esforzo do Executivo, en especial do Ministerio de Facenda e Función Pública, e dos grupos parlamentarios por acordar un texto que contou con máis de 1.081 emendas das cales se transaccionaron 975", subliñou o deputado do PP, quen puso en valor tamén as achegas da sociedade civil.

Ao mesmo tempo que se estaba tramitando a norma e producíanse as negociacións parlamentarias, "o GPP reuniuse con máis de 60 entidades, colectivos profesionais e sociais" para escoitarlles e canalizar as súas achegas. 

Desta maneira, apuntou se "conseguiu un amplo acordo político e social" en torno ao texto final do Proxecto de Lei de Contratos do Sector Público.

Durante o debate desta iniciativa lexislativa na Comisión de Facenda, Marí asegurou que "é mellor un proxecto de lei acordado que todos os proxectos de lei cheos de razóns e verdades absolutas".

Por iso, José Vicente Marí convidou os grupos a tomar como exemplo esta norma e a seguir por esta senda de "diálogo sincero co obxectivo de seguir resolvendo os problemas dos españois".

Para o deputado popular, "resulta frustrante saber que existe un punto de mutua concesión e abdicar diso para sometelo a outro tipo de consideracións cortoplacistas ou outro tipo de estrataxemas". "Isto -indicou - está moi afastado do interese dos cidadáns e está na base da perda de crédito na política".

Por último, José Vicente Marí asegurou que este Proxecto de Lei é "transversal e transcendente, xa que afecta a amplos sectores da nosa actividade produtiva, e vai na liña das reformas estruturais aprobadas polo Goberno de Rajoy que están a mellorar a nosa actividade económica".

Para iso, concluíu que esta norma constrúe "unha mellor arquitectura institucional para profundar na regulación e supervisión da contratación pública, o que garante maior transparencia en todos os procesos de contratación e mellores instrumentos na loita contra as irregularidades administrativas e a corrupción".

Parabéns a José Vicente Marí e ao resto de relatores do GPP, así como a todos aqueles deputados que apoiaron este Proxecto, que agora segue a súa tramitación no Senado.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 

Recibirá resposta

Con la tecnología de Blogger.