domingo, 11 de junio de 2017

O vindeiro Pleno do Congreso debaterá unha moción de censura contra o presidente do Goberno

O Pleno do Congreso dos Deputados debate o martes, 13 de xuño, a partir das 9,00 horas a moción de censura contra o presidente do Goberno, Mariano Rajoy, exposta por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que propón a Pablo Iglesias como candidato á Presidencia do Executivo.

O artigo 113 da Constitución establece que o Congreso pode esixir a responsabilidade política do Goberno adoptando por maioría absoluta unha moción de censura. A iniciativa debe levar a firma de polo menos unha décima parte dos deputados, é dicir, 35, e expor un candidato á Presidencia do Goberno.
O debate da moción de censura, que se desenvolve de acordo co previsto no Regulamento do Congreso e o acordado pola Xunta de Portavoces, comezará coa presentación da mesma, sen límite de tempo, por parte, neste caso, da portavoz de Unidos Podemos-EC-EM, Irene Montero, quen encabeza a lista dos 35 asinantes.
 
Unha vez expostos os motivos da moción de censura subirá á tribuna de oradores  o candidato proposto, que presentará, tamén sen tempo prefijado, o programa do Goberno que pretende formar. O Executivo pode intervir en calquera momento do debate.
 
Tras unha interrupción polo tempo decretado pola Presidencia da Cámara, toman a palabra os representantes dos grupos parlamentarios, cun tempo de 30 minutos e unha segunda intervención doutros dez, en orde de maior a menor representación, salvo o portavoz do grupo que sustenta ao Goberno, que o fai en último lugar. 
Concluído o debate, anúnciase a hora da votación. Esta será pública e por chamamento. Un membro da Mesa pronuncia o nome de cada deputado, a partir dun apelido elixido ao azar, para que, desde o seu escano, vaian dicindo en voz alta "si", "non" ou "abstención" á moción de censura.  
 
A moción de censura debe recibir o apoio de, polo menos, a metade máis un dos deputados, é dicir, 176, para ser aprobada. Se obtén o respaldo da maioría absoluta da Cámara, a presidenta do Congreso poñerao inmediatamente en coñecemento do Rey e do presidente do Goberno. 
 
O candidato á Presidencia consideraríase neste caso "investido da confianza da Cámara", para os efectos previstos no artigo 99 da Constitución, e o Rey nomearalle presidente do Goberno.  
 
No caso de que a proposta sexa rexeitada, os 35 deputados que subscribiron esta moción de censura non poderán asinar outra durante o mesmo período de sesións. 
 
A sesión poderá verse en directo, catalogada e con posibilidade de descarga de intervencións, na Congreso en Directo, e tamén poderá seguirse no espazo oficial da Cámara en Youtube, Canle Parlamento.