A vindeira semana debateremos en Pleno o ditame do proxecto de Orzamentos Xerais do Estado para 2017

O Pleno do Congreso dos Deputados debate a próxima semana, luns, martes e mércores, o ditame do proxecto de Orzamentos Xerais do Estado para 2017, aprobado pola Comisión de Orzamentos tras incorporar ao informe do relatorio un centenar de emendas ao articulado e as seccións. As que foron rexeitadas volverán votarse en sesión plenaria se os seus autores solicítano.

O debate parlamentario comezará o luns 29 de maio, ás 15 horas, cos Títulos do I ao VIII, as seccións 06 (Débeda Pública) e 07 (Clases Pasivas), e as Disposicións Adicionais, Transitorias, Derogatorias e Finais e Anexos. Os representantes dos grupos parlamentarios cuxas emendas a estas partidas non foron aprobadas en relatorio e Comisión, e que solicitasen "mantelas vivas", é dicir, votalas de novo en Pleno, subirán á tribuna para defendelas.

O Pleno de Orzamentos renóvase o mércores, 30 de maio, ás 9.00 horas, e estenderase durante todo o día. Nesta xornada abordaranse as seccións correspondentes aos Ministerios da Presidencia; de Facenda e Función Pública; de conomía, Industria e Competitividade; de Xustiza; de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital; de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade e de Defensa.

Estas partidas adoitan ser presentadas polos titulares de cada departamento ministerial, antes de que tomen a palabra os portavoces designados polos grupos parlamentarios para presentar as súas emendas a cada unha das seccións. O resto dos grupos parlamentarios ten tamén a súa quenda, no debate de cada sección, para explicar o seu apoio ou rexeitamento. 

O debate continúa o xoves, 31 de maio, tamén desde as 09.00 horas, coa defensa das seccións de Fomento; Interior; Educación, Cultura e Deporte; Asuntos Exteriores e Cooperación Internacional; Agricultura, Pesca, Alimentación e Medio Ambiente; e Emprego e Seguridade Social, e a presentación das emendas a cada unha delas. 

A sesión continuará coas seccións 1 a 5 e 8, nas que se consigna o Orzamento destinado á Casa de S.M. o Rey, as Cortes Xerais, o Tribunal de Contas, Tribunal Constitucional, Consello De Estado e Consello Xeral do Poder Xudicial, partidas independentes que se incorporan ao proxecto de Orzamentos Xerais do Estado. 

Esta última xornada de debate segue coas seccións relativas a Gastos de Diversos Ministerios, Outras Relacións Financeiras con Entes Territoriais, Fondos de Compensación Interterritorial e Fondo de Continxencia; e as Sociedades mercantís estatais, entidades públicas empresariais, fundacións e outros organismos públicos; anexo de investimentos reais; Estado de Ingresos e a Exposición de motivos. 

Votacións

As votacións do ditame do proxecto de Orzamentos Xerais do Estado realízanse por títulos e seccións. En primeiro lugar vótanse as emendas e votos particulares a cada unha delas, se as hai. Despois vótase o texto da sección xa coas emendas que, no seu caso, fosen aprobadas por maioría simple. 

Para que o proxecto de Orzamentos Xerais do Estado siga a súa tramitación e sexa remitido en Senado deben estar aprobadas todas as súas seccións, tamén por maioría simple, máis votos a favor que en contra.

Superadas estas votacións no Pleno do Congreso, o proxecto pasa ao Senado para iniciar unha tramitación similar á da Cámara Baixa, con presentación de emendas e debates en relatorio, Comisión e Pleno. Se a Cámara Alta non emenda nin veta o proxecto, os Orzamentos Xerais do Estado quedarán aprobados e listos para a súa publicación no BOE e entrada en vigor. 

No caso de que en calquera das votacións do Senado apróbense emendas ou a Cámara Alta aprobe, por maioría absoluta, un veto ao proxecto, os Orzamentos Xerais do Estado volverán verse nunha última sesión plenaria no Congreso para que os deputados decidan se manteñen ou revogan os cambios realizados no Senado.

Con la tecnología de Blogger.